Adviezen van onze preventieadviseurs psychosociale aspecten ten tijde van COVID-19
Actueel 08 april 2020

Adviezen van onze preventieadviseurs psychosociale aspecten ten tijde van COVID-19

Onze psychosociale afdeling ontwikkelde een serie infofiches waarmee u meer structuur zal kunnen aanbrengen in uw beleid rond de ondersteuning van psychosociale risico's in deze COVID-19-tijden.  

Raadpleeg onze fiches 

Gesprekken in tijden van COVID-19 : handvaten voor de vertrouwenspersoon

Referenties : belangrijke nummers

 

Wat doe ik wanneer de veiligheidsinstructies niet worden nageleefd ?

Welke houding neem ik aan tegenover een werknemer met persoonlijke problemen ?

 

Plaatsvervangend trauma en
empathiemoeheid

Omgaan met agressie van klanten: tips voor werkgevers en leidinggevenden

 

Hoe medewerkers geruststellen die nog fysiek aanwezig moeten zijn op het werk?

Hoe hulpverleners ondersteunen tijdens een (corona)crisis?

 

Hoe geruchten omtrent COVID-19 in de onderneming beperken en beheren ?

Lockdown en verslaving

 

Rouw van een collega op de werkvloer

Rouw op de werkvloer

 

Wat doe je wanneer bij een werknemer
een besmetting met COVID-19
wordt vastgesteld ?

Hoe bereiden we ons voor op de periode
na COVID-19 ?

 

Triage van patiënten in de context
van een medische noodsituatie

Omgaan met agressie van klanten

 

Burn-out bij zorgverleners

Hoe ga ik om met mijn angstgevoelens
in verband met de pandemie ?

 

Preventie van zelfdoding in een crisissituatie

Rouwbeleid in tijden van COVID19

 

Psychosociaal beheer
van de COVID-19 crisis 

Telewerken in bijzijn van kinderen 

 

Veerkracht in tijden van telewerk 

Rusthuizen : palliatieve zorg en zorg bij het levenseinde