Antigeensneltesten: voor wie, wanneer en hoe?
Thematische artikels 25 maart 2021

Antigeensneltesten: voor wie, wanneer en hoe?

Voortaan mogen arbeidsartsen de “antigeensneltesten” in de bedrijven uitvoeren. Deze testen moeten echter wel aan een aantal prioritaire voorwaarden voldoen. Die voorwaarden werden op 23 maart 2021 door de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk uitgevaardigd.

Algemeen kan men stellen dat de testen mogen worden afgenomen in de bedrijven waar telewerk niet mogelijk is en op voorwaarde dat ze aan één van de volgende drie voorwaarden voldoen:

1. Er werd een cluster vastgesteld binnen het bedrijf

Een cluster betekent dat er de laatste 14 dagen minstens 2 positieve gevallen van COVID-19 zijn vastgesteld binnen eenzelfde dienst of sector van het bedrijf.

2. Het bedrijf krijgt niet te maken met een cluster, maar  

  1. het maakt deel uit van een risicosector,
  2. het is gevestigd in een provincie waar het virus volop circuleert.

In bovenstaande gevallen zullen enkel sommige werknemers zich kunnen laten testen, op basis van de risicoanalyse die werd uitgevoerd door de arbeidsarts.

3. De testing werd opgelegd door de arts van het Toezicht op het Welzijn of door de regionale gezondheidsinstanties.

Als u wenst dat uw werknemers, of sommigen onder hen, deze antigeensneltesten kunnen laten afnemen, neemt u het best contact op met uw arbeidsarts. Die zal samen met u evalueren of de testen noodzakelijk zijn en zo ja, voor welke werknemers, met welke regelmaat en voor hoelang. We sturen u een offerte vooraleer de testen uitgevoerd worden. Deze testen moeten steeds op vrijwillige basis gebeuren.

Als de werknemers binnen uw onderneming onvermijdelijk naar het werk moeten komen, raden we u ten zeerste aan om naast die sneltesten vooral ook uw personeel te blijven sensibiliseren om de veiligheidsregels na te leven. Onze preventieadviseurs kunnen u helpen om deze veiligheidsregels precies te bepalen. U kan ook gebruikmaken van ons sensibiliseringsmateriaal om u te helpen herinneren aan die maatregelen. We moedigen u ook aan om intern COVID-coaches op te leiden via onze e-learning COVID-Coach.

Aarzel niet contact met ons op te nemen, onze mensen helpen u graag verder.