App van de maand : SafeNoise
Eerste hulp 31 augustus 2016

App van de maand : SafeNoise

Op het werk worden we soms blootgesteld aan harde geluiden en hoge geluidsniveaus. Dit kan op termijn leiden tot permanente gehoorbeschadiging. De gouden standaard blijft uiteraard de uitvoering van gekalibreerde geluidsmetingen door de interne of externe dienst voor preventie en bescherming op het werk, maar in afwachting daarvan kun je met de SafeNoise App al zelf een aantal indicatieve metingen uitvoeren.

De gratis app SafeNoise is ontwikkeld door Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs BV in samenwerking met de Hoorstichting en Brüel & Kjær. Met deze iPhone applicatie kun je op elk moment het geluidsniveau meten van de plek waar je verblijft. De app geeft tevens aan hoe lang je in dat geluidsniveau mag verblijven voordat het schadelijk kan worden. Het waarschuwt je door middel van een trilsignaal en een alarmlicht in het display. Daarmee wordt aangegeven dat het tijd is om weg te gaan of om gehoorbescherming te gaan dragen.

Met de app kun je metingen uitvoeren voor geluidsniveaus die gaan van 50 tot 105 dB(A). De dB(A) is afgeleid van de gewone decibel, maar geeft een weging van de geluidssterktes voor de gevoeligheid van het menselijk oor1. Vanaf 80 - 85 dB(A) zal schade optreden, mits men lang genoeg aan dat geluid wordt blootgesteld. In een werkomgeving is de blootstellingslimiet in België 85 dB(A) en dit voor maximum 8 uur per dag gedurende 40 uur per week. Aan hogere niveaus mag men slechts gedurende kortere perioden worden blootgesteld².

Je ziet zowel het gemiddelde als het maximale en momentane geluidsniveau. Je meetresultaten kun je opslaan in het geluidsdagboek en bekijken door middel van grafieken. Je kunt je meetresultaten ook mailen om te verwerken in andere programma's. De app is verkrijgbaar in het Nederlands en het Engels.

De app is gekalibreerd voor de iPhone 4 en iPhone 5 met minstens iOS6. Er is geen Android versie van deze app. Vanwege de vele toestellen waarop Android draait, is de meting vaak niet nauwkeurig genoeg. Om de meting nauwkeuriger te maken, moet je de microfoon van het toestel kalibreren. De app deciBel biedt wel die mogelijkheid, maar is voor het overige minder gebruiksvriendelijk.

Smartphones zijn uiteraard (alleszins tot dusver) geen klasse I geluidmeters. Daarvoor is de ingebouwde microfoon niet goed genoeg en het dynamisch bereik van de elektronica en software in de telefoon te beperkt. Maar als initiële screening kan het handig zijn om hiermee snel risicowerkposten te detecteren.

Betrouwbare alternatieven voor de SafeNoise App zijn de al vermelde app deciBel (Android) en Decibel Ultra.

 

Bronnen

1. dB(A). Wikipedia.

2. "Vanaf wanneer is geluid schadelijk en kan gehoorschade optreden?" www.gezondheid.be.

 

Links