Arbeidshygiëne (ook industriële hygiëne genoemd) gaat over het voorkomen, herkennen, evalueren en beheersen van biologische, fysieke en chemische risico’s op de werkplaats. Einddoel is een gezonde en geschikte werkomgeving voor de werknemers. Cohezio beschikt over preventieadviseurs die specifiek opgeleid zijn als arbeidshygiënist.

Wat is arbeidshygiëne ?

Arbeidshygiëne wil zeggen : een adequate werkomgeving bieden voor elke werknemer en elke werkpost. Chemische producten, lawaai, temperatuur,  vochtigheid, schimmelvorming en andere biologische agentia, verlichting, trillingen, ventilatie,… : al deze omgevingsfactoren kunnen risico’s inhouden.

Indien deze factoren niet correct aangepakt worden kunnen zij de gezondheid, de werktevredenheid en de sfeer beïnvloeden.

Omdat elke werkomgeving en elke werkpost uniek is, bestaat er geen standaardoplossing. De preventieadviseur zoekt daarom met de betrokkenen een oplossing op maat.

 

Onze ploeg

Cohezio beschikt over preventieadviseurs-geneesheren of –ingenieurs die een aanvullende opleiding arbeidshygiëne volgden.

 

De opdrachten van preventieadviseurs arbeidshygiëne

De preventieadviseur arbeidshygiëne heeft de volgende opdrachten :

 • U informeren over :
  • regelgeving 
  • hygiëne van werkposten 
  • de hulpmiddelen ter beschikking en de mogelijke oplossingen
 • Samenwerken met de werkgever rond :
  • Het identificeren van problemen rond arbeidshygiëne
  • Het zoeken naar de oorzaken van deze problemen
  • Het voorstellen van preventiemaatregelen.
 • Zij behandelen de specifieke aanvragen in samenwerking met de werkgever en/of de interne dienst voor preventie op het werk:
  • uitvoeren van lawaaimetingen 
  • uitvoeren van temperatuurmetingen (momentopname of meting over 7 dagen)
  • uitvoeren van lawaaimetingen;uitvoeren van temperatuurmetingen (momentopname of meting over 7 dagen)
  • uitvoeren van vochtigheidsmetingen (momentopname of meting over 7 dagen)
  • uitvoeren van verlichtingsmetingen;uitvoeren van gas- en dampmetingen (momentopname of meting over 8 uur of 7 dagen)
  • uitvoeren van ventilatiemetingen
  • bepalen en evalueren van individuele beschermingsmiddelen
  • bepalen van andere omgevingsfactoren in samenwerking met erkende externe laboratoria
  • documentatie opzoeken over specifieke onderwerpen.
 • Zij leiden op over:
  • De risico’s van lawaai 
  • De risico’s van gas 
  • De keuze van individuele beschermingsmiddelen 
  • Op aanvraag : over elk ander onderwerp.

 

Wettelijk kader :

Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers tijdens de uitvoering van hun werk

 

contacteer ons

OPLEIDINGEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onze adviezen

Alle adviezen
spmt-arista

Gehoorbescherming : een lichamelijke maar ook een mentale bescherming

De onmiddellijke en langetermijngevolgen van blootstelling aan overmatig geluid, zoals stress,...

Meer info
spmt-arista

Ademhalingsbescherming

Soms moet men werken in een omgeving met verontreinigde lucht. De werkgever moet dan in de eerste...

Meer info
spmt-arista

Zijn uw schoenen proper ?

Veiligheidsschoenen, schaatsen, bowlingschoenen zijn schoenen die meermaals door verschillende...

Meer info

Volgende opleidingen

De onvolledige agenda

15 juli 2015 te

Opleiding: Meten en detecteren van gevaarlijke stoffen

Meer weten

15 juli 2015 te

Opleiding: Elektrische risico's BA5

Meer weten

15 juli 2015 te

Opleiding : Rolbrugbestuurder

Meer weten

15 juli 2015 te

Bijscholing: Opfrissing interventieploeglid met IAA* - Lichte blusmiddelen

Meer weten

15 juli 2015 te

Opleiding: Interventieploeglid met IAA - Lichte blusmiddelen

Meer weten

15 juli 2015 te

Opleiding : Prioritair rijden

Meer weten

15 juli 2015 te

Opleiding : VCA operationeel kader

Meer weten

15 juli 2015 te

Opleiding : Elektrische risico's BA4

Meer weten

15 juli 2015 te

Bijscholing: Validatie van de vaardigheid/opfirssing - Heftruckchauffeur

Meer weten

15 juli 2015 te

Opleiding : Verreiker

De opleiding bestaat zowel uit een theoretische als een praktische opleiding....

Meer weten

15 juli 2015 te

Basisopleiding: besturen en werken met een verreiker met telescopische arm

Meer weten

15 juli 2015 te

Basisopleiding: Kraanbestuurder

 

Meer weten

15 juli 2015 te

Opleiding: Brandwacht

Meer weten

15 juli 2015 te

Opleiding: Werken met kleine blusmiddelen

Meer weten

15 juli 2015 te

Opleiding: Werken met onafhankelijke adembescherming

 

Meer weten

15 juli 2015 te

Opleiding: Sensibilisatie van blusmiddelen

Meer weten

15 juli 2015 te

Opleiding: Basisopleiding evacuatie

Meer weten

15 juli 2015 te

Opleiding : Aanslaan van lasten

Het aanslaan van lasten is van het grootste belang voor het veilig hijsen en...

Meer weten

15 juli 2015 te

Opleiding : Basisopleiding heftruckbestuurder

 

Meer weten

15 juli 2015 te

Bijscholing: Opfrissing interventieploeglid lichte brandbestrijdingsmiddelen

Meer weten

15 juli 2015 te

Opleiding : Werken met vaste en mobiele steigers

Meer weten

15 juli 2015 te

Bijscholing: Preventie van bescherming tegen risico's van asbest (eenvoudige...

 

Meer weten

15 juli 2015 te

Opleiding: Mobiele unit: SAMM Eerste interventieploeglid brandbestrijdingsdienst

Meer weten

15 juli 2015 te

Bijscholing: Opfrissing IAA-drager

Meer weten

15 juli 2015 te

Opleiding: Basisopleiding voor het dragen van een IAA*

Meer weten

15 juli 2015 te

Opleiding: Interventieploeglid met IAA* - Zware blusmiddelen

Meer weten

15 juli 2015 te

Opleiding : Risicoanalyse in de praktijk

Meer weten

15 juli 2015 te

Opleiding : Werken met een hoogwerker

Meer weten

15 juli 2015 te

Opleiding : Integratie van werknemers met een (arbeids)handicap

De wettelijke omkadering betreffende de integratie van werknemers met een...

Meer weten

15 juli 2015 te

Opleiding : Aanvullende vorming voor preventieadviseurs niveau II

De wet welzijn van 4 augustus 1996 verplicht ondernemingen om een interne...

Meer weten

15 juli 2015 te

Opleiding : Coördinator tijdelijke of mobiele bouwplaatsen

Via het K.B. van 25 januari 2001 worden de veiligheid, de gezondheid en het...

Meer weten

15 juli 2015 te

Explosieveiligheid (ATEX-richtlijnen)

Meer weten

15 juli 2015 te

VCA Basis

Meer weten

15 juli 2015 te

Opleiding : Jaarlijkse informatie over stralingsbescherming

Meer weten

15 juli 2015 te

Opleiding : Sensibilisering rond diabetes

Meer weten

15 juli 2015 te

Opleiding : Risicobeheersing bij dienstenchequebedrijven

Meer weten

15 juli 2015 te

Opleiding: Interventieploeglid brandbestrijdingsdienst - Lichte blusmiddelen

 

Meer weten

14 maart 2016 te Liège (Rue de Seraing, 33)

Opleiding : Preventie en bescherming tegen de risico's van asbest (eenvoudige...

Meer weten

23 juni 2016 te Brussel (Koningsstraat 192-194)

Opleiding: Hiërarchische lijn - Efficiënt welzijnsbeleid

Meer weten

25 oktober 2016 te Aalst (Erembodegem) Watermolenstraat 18

Opleiding: Hiërarchische lijn - Efficiënt welzijnsbeleid

Meer weten

25 oktober 2016 te

Opleiding : Ongevallenanalyse

Meer weten

15 november 2016 te

Opleiding: Opleiding groendienst

Meer weten

04 september 2017 te Rue de Seraing 33 à 4020 Liège : 04/09, 11/09, 18/09/2017

Duitstalige opleiding : Betriebsersthelfer - Grundausbildung (Basisopleiding...

Wenn Sie Helfer die sich mit der Ersten Hilfe auskennen in Ihrem Betrieb...

Meer weten

28 september 2017 te

Duitstalige opleiding : Betriebsersthelfer - Weiterbildung (Bijscholing...

Die Weiterbildungen halten den Betriebsersthelfer auf einem guten...

Meer weten

17 januari 2019 te Brussel (Koningsstraat, 192-94) zevendaagse opleiding : 17/1, 24/1, 31/1, 7/2, 14/2, 21/2, 28/2/2019

Opleiding: preventieadviseur niveau 3

Meer weten

05 maart 2020 te Brussel (Bisschofsheimlaan 1-8) zevendaagse opleiding : 5/3, 12/3, 19/3, 26/3, 2/4; 23/4/2020

Opleiding: preventieadviseur niveau 3

Meer weten

01 oktober 2020 te Brussel (Bisschofsheimlaan 1-8) zevendaagse opleiding : 1/10, 8/10, 15/10, 22/10, 29/10, 12/11/2020

Opleiding: preventieadviseur niveau 3

Meer weten