Indien u beschikt over een interne preventieadviseur niveau I of II in uw onderneming of organisatie, dan maakt u deel uit van de categorie A, B en C+, m.a.w. de grote en middelgrote ondernemingen.

De wetgeving voorziet dat uw jaarlijkse forfaitaire bijdrage aan de Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk omgezet wordt in Preventie-Eenheden. Eén Preventie-Eenheid heeft de waarde van 159,18 €.

De Preventie-Eenheden worden gewogen afhankelijk van de functie van de medewerker van de Externe Dienst die de prestatie levert :


 

Voor welke diensten kunnen de Preventie-Eenheden worden gebruikt?

De Preventie-Eenheden dienen bij voorkeur worden gebruikt voor:

  • verplichte opdrachten in het kader van het gezondheidstoezicht (voorafgaande en periodieke gezondheidsbeoordelingen, spontane consultaties, onderzoeken bij werkhervatting, onderzoeken in het kader van de moederschapsbescherming, enz.).
  • opdrachten van de preventieadviseur psychosociale aspecten, tenzij u intern beschikt over een preventieadviseur psychosociale aspecten.

Pas wanneer deze prestaties worden uitgevoerd, kunnen er andere prestaties van de Externe Dienst met het saldo worden verrekend (risicoanalyses, bedrijfsbezoeken, opleidingen, …).

 

Te veel of te weinig Preventie-Eenheden ?

Indien uw Preventie-Eenheden niet volstaan om de verplichte opdrachten uit te voeren, levert de Externe Dienst de bijkomende prestaties en worden ze apart gefactureerd.

Indien er op het einde van het jaar Preventie-Eenheden overblijven, worden ze in principe naar het volgende jaar overgedragen.

 

 

Contacteer ons