Balans van onze interventies naar aanleiding van de overstromingen
Thematische artikels 28 september 2021

Balans van onze interventies naar aanleiding van de overstromingen

De onverwachte overstromingen in juli hebben – behalve aanzienlijke materiële schade – ook talrijke menselijke drama’s veroorzaakt. Voor alle getroffenen was dit een beproeving, zowel op fysiek als op psychologisch vlak.

Veel organisaties kregen te maken met ondergelopen of zelfs vernielde bedrijfsruimten en kantoren en moesten zich aanpassen aan bijzonder moeilijke arbeidsomstandigheden. Als EDPBW speelde Cohezio een belangrijke rol in het beheer van deze crisis. We werkten actief mee aan de psychosociale ondersteuning van alle werknemers die betrokken waren bij de overstromingen en die hulp boden aan de bevolking. We willen trouwens graag alle tussenkomende partijen feliciteren die in allerijl doeltreffende acties op poten wisten te zetten om de slachtoffers te helpen: brandweermensen, politieagenten, gemeentearbeiders, sociale diensten, enz.

Met het oog op preventie heeft Cohezio onder de verschillende betrokken werkgevers snel algemene informatie in verband met het crisisbeheer verspreid (zie de fichePsychosociale begeleiding na de overstromingen"). Verder nam Cohezio proactief contact op met iedereen die geconfronteerd werd met deze ramp: managers en human resources. Cohezio wilde hen op die manier ondersteunen en zo goed mogelijk adviseren. Onze preventieadviseurs-arbeidsartsen en onze preventieadviseurs psychosociale aspecten hebben samengewerkt om zo dicht mogelijk bij onze klanten te staan. We zorgden voor concrete interventies zoals advies, een luisterend oor en een aanwezigheid ter plaatse voor het organiseren van collectieve en/of individuele debriefings, afhankelijk van de behoeften van de klanten.

We ontvangen nog elke dag individuele en collectieve verzoeken, vooral uit de streek van Luik, want de crisis ligt nog lang niet achter ons. Ze maakt plaats voor de littekens van de ramp en verplicht werknemers om een werk van lange adem aan te vatten zodat ze opnieuw een normaal leven zouden kunnen leiden. Sommige symptomen die verband houden met die intense stress, ontwikkelen zich trouwens pas enkele weken of zelfs maanden nadien. Het is belangrijk te laten zien dat we beschikbaar blijven om die mensen te helpen hun ervaring te begrijpen.

Cohezio nam ook contact op met alle gemeentebesturen en OCMW’s die gebruik kunnen maken van de kosteloze interventies via het Rode Kruis, en was samen met de andere EDPBW’s aanwezig op alle coördinatievergaderingen die de FOD Volksgezondheid (zie het artikel "Psychosociale ondersteuning voor het gemeente-en OCMW-personeel van de zwaarst getroffen overstromingsgebieden") in dat kader organiseerde.

Cohezio staat klaar om de publieke en private bedrijven die deze onverwachte crisis moeten beheren, bij te staan en zal dat vanuit zijn preventieve rol ook dagelijks blijven doen.

Catherine Jadoul,
Manager psychosociaal departement

Nicolas Farrauto,
Psychosociaal manager Luik