Indien u niet beschikt over een interne preventieadviseur niveau II in uw onderneming of organisatie, dan behoort uw onderneming tot de categorie C- of D, m.a.w. tot de kleine en middelgrote ondernemingen, waarvan de activiteiten weinig risico's inhouden.

 

Wat zijn C- en D-ondernemingen?

Dit is een onderneming :

 • met minder dan 20 werknemers
 • of met minder dan 200 werknemers, maar waarvan de activiteiten weinig risico's inhouden en waar geen interne preventieaviseur niveau II is.

Voor kleine en middelgrote ondernemingen waarvan de activiteit geen groot risico inhoudt en die niet over een interne Preventieadviseur niveau II beschikken, wordt een aantal basisprestaties geleverd door de Externe Dienst in ruil voor de minimumbijdrage.

Welke prestaties door Cohezio zijn opgenomen in het forfait ?

Welke prestaties zijn opgenomen in het forfait?

 • Meewerken aan de risicoanalyse en preventiemaatregelen voorstellen
 • Gezondheidstoezicht (voorafgaande en periodieke gezondheidsbeoordelingen, spontane consultaties, onderzoek bij werkhervatting, …)
 • Analyses in verband met beeldschermwerk
 • Voedingswaren: meewerken aan de opleiding over voedselhygiëne en aan de risicoanalyse
 • Bijwonen van vergaderingen van het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (2 per jaar)
 • Bijstand verlenen na een ernstig arbeidsongeval (maximum 5 uur)
 • Opdrachten in het kader van de psychosociale aspecten (zonder mededeling van de identiteit van de werknemer aan de werkgever)
 • Onderzoek van de werkplaatsen en werkposten
 • Uitbrengen van een met redenen omkleed beleidsadvies
 • Elektronische inventaris van de uitgevoerde prestaties online beschikbaar.

Welke prestaties zijn niet opgenomen in het forfait?

 • Technische handelingen in het kader van de opdrachten inzake risicobeheer (opzoekingen, laboanalyses, enz.)
 • Aanvullende handelingen in het kader van het gezondheidstoezicht (analyses, radiografiëen, enz.)
 • Werkelijke vervoerskosten van de preventieadviseurs en van de personen die hen bijstaan

 

 

Contacteer ons