Checklist voor KMO's: ga na of u conform bent met de COVID-19-maatregelen in het kader van verplicht telewerk
Onze publicaties 17 februari 2021

Checklist voor KMO's: ga na of u conform bent met de COVID-19-maatregelen in het kader van verplicht telewerk

Om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan, is telewerken een algemene verplichting geworden voor het personeel van alle ondernemingen, verenigingen en diensten, tenzij dit onmogelijk zou zijn omwille van de aard van de functie of de continuïteit van de onderneming, de activiteiten of de diensten. Om de KMO's te helpen na te gaan of zij alle nodige maatregelen genomen hebben, hebben de deskundigen van Cohezio een specifieke checklist ontwikkeld voor KMO's. Met deze checklist kan u één voor één de punten overlopen waaraan u aandacht moet besteden om een zo veilig mogelijke omgeving te creëeren voor de professionele activiteiten van u en uw werknemers. U kunt die checklist hier downloaden. Een Word-versie vindt u hier.

 

Cohezio staat klaar om u te helpen !