Cohezio: partner van Pink Monday in 2021
Thematische artikels 24 februari 2021

Cohezio: partner van Pink Monday in 2021

Na borstkanker terugkeren naar je werk is een grote stap. Omdat de taken van een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk hier nauw mee verbonden zijn, heeft Cohezio dit jaar het engagement opgenomen om samen met Pink Ribbon de schouders te zetten onder het initiatief Pink Monday. Pink Monday is een algemene actie om niet alleen werkgevers en werknemers te sensibiliseren, maar ook zorgverleners. Het doel is de patiënten te helpen om in de best mogelijke omstandigheden opnieuw professioneel aan de slag te kunnen gaan. 

Pink Ribbon ontwikkelde verschillende tools. Cohezio heeft zich geëngageerd om hierbij te helpen en ze zoveel mogelijk mee te verspreiden. Daarnaast zal Cohezio ook de ondersteuning en de kennis van zijn deskundigen op het vlak van werkhervatting aanbieden. 

Hieronder vind je de volledige uitleg over de Pink Monday-actie, het programma van 2021 en de omschrijving van de verschillende, reeds bestaande tools. We raden je sterk aan om ze eens door te nemen en - waarom niet? - op de een of andere manier ook zelf deel te nemen aan deze actie! 
 

Pink Monday : voel je terug als een vis in het water

Naast een weerslag op fysieke, emotionele, relationele en sociale aspecten van het leven, pleegt borstkanker ook een onmiskenbare aanslag op het beroepsleven van patiënten. Voor velen is werk een houvast. Sommige patiënten willen hun job koste wat kost blijven uitvoeren tijdens de behandeling. Anderen willen of moeten hun job even aan de kant schuiven. Waar de patiënt ook voor kiest, op een bepaald moment beseft hij of zij dat werken niet meer zoals voorheen zal zijn. Het is cruciaal dat patiënten dan goed met hun werkomgeving kunnen praten over de veranderingen die een borstkankerdiagnose met zich meebrengt. Uitgebreide studies die werden uitgevoerd, dankzij financiering vanuit het Pink Ribbon Fonds, maakten duidelijk dat informatie en heldere communicatie daarbij een groot verschil maken. Daarom ontwikkelde Pink Ribbon Pink Monday, een variant op Blue Monday. Pink Monday verwijst naar de dag waarop (ex-)borstkankerpatiënten (opnieuw) aan het werk gaan.

Het valt niet de onderschatten wat voor impact de diagnose van borstkanker op het beroepsleven heeft. Het doel van Pink Monday is dan ook om mensen te sensbiliseren over de problematiek die vandaag nog altijd heerst rond werken tijdens of na de diagnose borstkanker. Daarbij gaat het niet alleen over sensibilisering van (ex-)borstkankerpatiënten zelf (werknemers en zelfstandigen), maar ook over hun omgeving: werkgevers, collega’s, vrienden, familie, partners en zorgverleners. Het is belangrijk dat al deze groepen samenwerken, zodat de re-integratie goed en vlot verloopt. Die doelstelling is ook helder geformuleerd in de slogan van de Pink Monday-campagne: “Voel je terug als een vis in het water”. Want wie na borstkanker opnieuw aan de slag gaat, wil zich zo snel mogelijk weer goed voelen. Om dat mogelijk te maken, werden er doorheen de jaren verschillende tools gecreëerd.
 

Pink Monday tools

In 2016 stelde Pink Ribbon, in nauw overleg met het RIZIV, een gids vol goede praktijken op om de werkhervatting van patiënten die herstellen van borstkanker te verbeteren. Die Pink Monday-gids is een echt ‘werkhervattingsboekje’ voor patiënt en leidinggevende

Om werkgevers nog extra te helpen, sloeg Pink Ribbon de handen in elkaar met het Verbond van Belgische Ondernemingen. Het VBO schaarde zich volledig achter de aanbevelingen van de Pink Monday-brochure en spoorde zijn leden aan om die in de praktijk toe te passen. Samen met Pink Ribbon stelde het VBO een ethisch charter op. Wanneer een bedrijf dat charter ondertekent, engageert het zich om de aanbevelingen van de Pink Monday-brochure uit te voeren en (ex-)borstkankerpatiënten optimaal te begeleiden bij hun re-integratie op het werk. Al meer dan 60 bedrijven hadden het ethisch charter toen opgevraagd. 

Om het concept nog een extra boost te geven, herhaalde Pink Ribbon in 2018 haar Pink Monday-campagne die pleit voor een verbetering van de gangbare praktijken in bedrijven. Het kreeg daarvoor de steun van het RIZIV en het VBO. In 2017 publiceerde Pink Ribbon dan nog met de steun van het RIZIV, Unizo, UCM en de VUB een praktische gids voor zelfstandige ondernemers met borstkanker. De (werk)situatie van zelfstandigen is namelijk anders dan die van werknemers met borstkanker en tot dan was daar nog geen verdere aandacht aan deze groep besteed. De gids wordt verspreid met de hulp van Unizo en UCM.

Naast de brochures gericht op verschillende doelgroepen, zijn er ook nog andere middelen om (ex-)borstkankerpatiënten te helpen bij hun re-integratie op het werk. Zo is er het tweejaarlijks Pink Monday-congres waar de problematiek onder de aandacht wordt gebracht. Onder toeziend oog van Pink Ribbon, het RIZIV, Unique en Mensura vond op 7 oktober 2019 het eerste congres plaats. Tijdens keynote speeches kregen de aanwezige HR-professionals, artsen, jobcoaches,… de nodige informatie over hoe ze (ex-) borstkankerpatiënten het best kunnen bijstaan wanneer ze opnieuw aan het werk willen gaan.

 

Plan 2021

In het voorjaar van 2021 gaat de nieuwe Pink Monday-activatie van start. Om de problematiek van langdurige afwezigheid op het werk, door borstkanker, bespreekbaar te maken, wordt er jaarlijks een activatie bij bedrijven georganiseerd. Deze activatie wordt in 2021 vernieuwd en gelanceerd op Wereldkankerdag (4 februari 2021). Bedrijven en hun werknemers zullen doorheen het hele jaar worden aangespoord om de Pink Monday-gedragscode digitaal te ondertekenen; een Pink Monday te organiseren in het bedrijf, de afdeling of gewoon onder collega’s; als werkgever het Pink Monday Ethisch Charter digitaal te ondertekenen; of zelf of met het bedrijf een fondsenwervingsactie voor de strijd tegen borstkanker te organiseren.

De Pink Monday-website is daarom in oktober 2020 al in een nieuw kleedje gestoken. We hebben de informatie uit de Pink Monday-brochures in overzichtelijke contentpagina’s op de website geplaatst. Op die manier kan elke doelgroep – werknemer, zelfstandige, werkgever, collega en zorgverlener – snel de juiste tips en tricks terugvinden over hoe ze met de diagnose, behandeling en herstelperiode het best kunnen omgaan. Ontdek al de tips en tricks voor een vlotte terugkeer naar de werkvloer op https://pink-ribbon.be/pink-monday. 

Ook het ethisch charter voor bedrijven is voortaan online beschikbaar en kan op de website digitaal ondertekend worden op https://pink-ribbon.be/info/onderteken-het-ethisch-charter. Werknemers van bedrijven kunnen bovendien hun werkgever op de website aansporen om aandacht te vragen en te sensibiliseren voor de strijd tegen borstkanker door in het bedrijf een Pink Monday te organiseren en het charter te ondertekenen. Voor werknemers werd er een gedragscode ontwikkeld, dat ook digitaal kan ondertekend worden op https://pink-ribbon.be/info/onderteken-de-gedragscode.

Het najaar van 2021 staat in het teken van een ronde tafelgesprek. Het gesprek met deskundigen zal zich richten naar de rol die zorgverleners kunnen spelen in de aanloop naar de werkhervatting. De bedoeling is om een toolkit te lanceren die zorgverleners kennis meegeeft en kan ondersteunen met de begeleiding van (borst)kankerpatiënten.