Cohezio zal het personeel van de rusthuizen (en verzorgingstehuizen) vaccineren
Actueel 24 december 2020

Cohezio zal het personeel van de rusthuizen (en verzorgingstehuizen) vaccineren

Het eerste vaccin tegen COVID-19 (ontwikkeld door Pfizer and BioNTech) werd op 21 december goedgekeurd door het Europees Geneesmiddelenbureau en de Europese overheden. Andere vaccins zouden in de loop van de komende weken moeten volgen. Het proces voor de vaccinatie tegen COVID-19 kan dus starten in ons land, net als in alle Europese landen, en gaat gepaard met een informatiecampagne.

Het staat al vast dat de Externe Diensten voor Preventie en Bescherming op het Werk – waaronder Cohezio – zullen worden ingezet tijdens fase 1A in België en dat ze in eerste instantie zullen overgaan tot het vaccineren van het personeel van de rusthuizen (en verzorgingstehuizen).

Vanaf het einde van 2020 en tijdens de eerste maanden van 2021 zullen onze arbeidsartsen en verpleegkundigen zich naar de bij Cohezio aangesloten rusthuizen begeven om er het vaccin van Pfizer and BioNTech toe te dienen.

Van zodra wij de vaccinatiedatums in elk rust-en verzorgingstehuis dat bij ons aangesloten is kennen, zullen onze diensten contact met hen opnemen om alle praktische modaliteiten betreffende de vaccinatie voor hun medewerkers vast te leggen.

We herinneren eraan dat de vaccinatie tegen COVID-19 niet verplicht is, hoewel ze sterk wordt aanbevolen om een voldoende hoog beschermingsniveau van de bevolking te kunnen bekomen.

We zijn ons er goed van bewust dat dit vaccin nog veel – terechte - vragen oproept bij een groot deel van de bevolking en misschien ook bij uw werknemers. Daarom hebben we in een document en op een webpagina een aantal vragen verzameld waarop onze experten alvast een zo duidelijk en transparant mogelijk antwoord kunnen geven, op basis van de huidige kennis. Die vragen en antwoorden vindt u hier. De informatie zal regelmatig worden bijgewerkt aan de hand van de meest recente beschikbare gegevens.

Wat de latere vaccinatiefasen betreft, staan we momenteel in contact met de federale en gewestelijke overheden om precies te bepalen welke rol we daarin zullen spelen. We brengen u zeker op de hoogte zodra we meer informatie hebben.