Coronavirus : aanpassing van de activiteiten van Cohezio
Thematische artikels 16 maart 2020

Coronavirus : aanpassing van de activiteiten van Cohezio

Volgens de tekst van het Ministerieel besluit van de minister van Binnenlandse Zaken, dat op woensdag 18 maart in de namiddag werd gepubliceerd, behoren de Externe Diensten voor Preventie en Bescherming op het werk officieel tot de "cruciale sectoren en essentiële diensten" waarvoor de maatregelen rond telewerk niet verplicht zijn, maar wel toepasbaar zijn "in de mate van het mogelijke".

Cohezio heeft dus alle nodige maatregelen getroffen om zoveel mogelijk medewerkers te laten telewerken, om hen en de anderen te beschermen. Tegelijk organiseren we onze diensten ook zo dat het werk dat niet vanuit de woonst kan worden verricht, voortgezet wordt. 

De wet rond welzijn op het werk blijft van toepassing.

De uitdaging voor Cohezio ligt erin om u bij te staan in deze bijzondere periode, de opvolging te voorzien die de wetgeving rond welzijn op het werk en arbeidsgeneeskunde ons oplegt, alsook de richtlijnen rond "social distancing" in de praktijk te brengen, hetgeen onoverkomelijk is om de verspreiding van het virus af te remmen.

 

Medisch toezicht

Wat betreft het medisch toezicht : alle consultaties in het kader van het periodiek gezondheidstoezicht worden uitgesteld. 

Wij blijven echter alle dringende medische onderzoeken uitvoeren, dit houdt in :

 • Medische schiftingen - onderzoek in het kader van rijbewijs Groep 2
 • Onderzoek in het kader van bescherming van moederschap en lactatie
 • Aanwervingsonderzoeken (met inbegrip van stagiairs, cursisten en interims)
 • Onderzoeken in het kader van de werkhervatting na ziekte
 • Onderzoek in het kader van de werkhervatting na een arbeidsongeval
 • Spontane consultaties
 • Re-integratieonderzoeken
 • Bezoeken voorafgaand aan de werkhervatting na ziekte
 • Bezoeken voorafgaand aan de werkhervatting na arbeidsongeval
 • Gezondheidsevaluaties aangevraagd door de preventieadviseur-arbeidsarts, in overleg met de werkgever
 • Onderzoeken voorafgaand aan de werkhervatting
 • Onderzoeken in het kader van re-integratie.

Deze dringende onderzoeken zullen, voor het overgrote merendeel, telefonisch georganiseerd worden. Wanneer dit niet mogelijk is, zullen zij hoofdzakelijk in onze volgende interne centra plaatsvinden :

 • Hasselt, De Gerlachestraat
 • Gent, Koningin Astridlaan
 • Oostende, Rozenlaan
 • Antwerpen, Maria Theresalei.
 • Brussel, Bischoffsheimlaan
 • Luik, quai Orban
 • Namen, rue Eugène Thibaut
 • Doornik, chaussée d’Antoing
 • Bergen, place Heupgen
 • Charleroi, Quai Arthur Rimbaud
 • Verviers, rue Jules Cerexhe
 • Libramont, Grand rue

Op deze consultaties ontvangen wij uitsluitend werknemers die momenteel geen symptomen vertonen die zouden kunnen wijzen op COVID-19, en die alleen naar de consultatie komen.

Voor de dringende onderzoeken die reeds ingepland werden, zal u gecontacteerd worden indien er zich een wijziging zou voordoen. Indien wij u niet contacteren, blijft de afspraak ongewijzigd.

 

Psychosociale risico's

Wat betreft onze psychosociale activiteiten : wij schorten alle psychosociale consultaties op tot de opheffing van de maatregelen ter inperking van het openbare leven.

Zij worden vervangen door telefonische consultaties of andere mogelijkheden om op afstand te communiceren (teleconferentie) tussen onze preventieadviseur en de werknemer.

 

Risicobeheersing en arbeidsveiligheid

De organisatie van onze activiteiten rond risicobeheersing (in het bijzonder de bedrijfsbezoeken) blijft ongewijzigd, voor zover u hier de annulering niet van aanvraagt, en van uwentwege de minimale regels ter voorkoming worden gehandhaafd (handhygiëne, social distancing, geen grote groepen).

 

Opleidingen

Al onze opleidingen worden geannuleerd totdat de maatregelen ter inperking van het openbare leven opgeheven worden.

Wij danken u voor uw begrip en blijven tot uw beschikking.

Raadpleeg onze aanbevelingen, onze affiches, en onze veelgestelde vragen/antwoorden. Wij hebben deze aangepast in functie van de aanbevelingen van de autoriteiten terzake.