Coronavirus (COVID-2019)
Thematische artikels 14 februari 2020

Coronavirus (COVID-2019)

De meest voorkomende tekenen die kunnen wijzen op coronavirus infectie zijn: koorts, hoesten, kortademigheid, en niezen. Enkel in de ernstige gevallen is er sprake van longontsteking.

De symptomen lijken dus op de griep. De ziekte “COVID-2019”  (CoronaVirusDisease-2019) is NIET ernstiger dan de griep. De griep is nog steeds veel frequenter dan coronavirusziekte.

De incubatietijd (tijd tussen besmetting en eerste symptomen) is maximaal 14 dagen. Personen die langer dan 14 dagen geleden in China zijn geweest, kunnen de ziekte in principe niet meer ontwikkelen.

Wie in contact komt met personen die recent (< 14 dagen geleden) in China zijn geweest, of er zelf is geweest, wordt aangeraden om de volgende algemene hygiënische maatregelen te nemen

 1. Was frequent uw handen met zeep en water of met een handontsmettingsmiddel
 2. Indien U hoest of niest, bedek dan de mond en neus met de elleboog of met een zakdoekje – gooi onmiddellijk het zakdoekje weg en was uw handen.
 3. Vermijd elk dicht contact (< 1 meter) met personen die koorts hebben of hoesten, in het bijzonder personen die minder dan 14 dagen geleden uit China zijn terug gekeerd.
 4. Vermijd het aanraken van uw gezicht, ogen, mond en neus. Immers via deze weg kunnen sommige virussen ons ook besmetten

Deze aanbevelingen gelden ook over het algemeen voor iedereen die het oplopen van infectieziekten wil vermijden.
 

Moet ik een masker dragen ?

 • Draag geen masker ter preventie van griep. Dit heeft geen enkele zin ! De griepepidemie kan men toch nooit meer stoppen. Griep kan men niet uitroeien.
 • Enkel in mogelijke gevallen van coronavirusziekte (terugkeer uit China < 14 dagen geleden) dient een mondmasker gedragen te worden, enkel bij symptomen, omdat coronavirusziekte een nieuwe ziekte is die men met alle mogelijke maatregelen wil uitroeien.
 • Het masker dragen heeft enkel zin indien het gecombineerd wordt met de 4 algemene hygiënische maatregelen !
 • U hoeft GEEN masker te dragen als de persoon die recent (< 14 dagen geleden)  uit China komt, geen symptomen heeft . Dit heeft geen enkele zin ! Draag enkel een masker als een persoon die recent ( < 14 dagen) uit China komt, symptomen heeft en u in dezelfde kamer als deze persoon verblijft. Geef deze persoon ook een mondmasker, en vraag de persoon om het ziekenhuis te consulteren, vermijd om lang in de wachtzaal te verblijven.
 • Indien U zelf recent (< 14 dagen ) uit China komt, draag dan enkel een masker indien U symptomen heeft. U hoeft GEEN masker te dragen als U uit China terug komt en geen symptomen heeft. Indien U recent (< 14 dagen) uit China terugkomt en symptomen ontwikkelt, ga dan met mondmasker aan naar uw arts of ziekenhuis, en vermijd om lang in de wachtzaal te verblijven.
 • Vervang het masker na 3 uur of wanneer het vochtig is
 • Het masker in een vuilnisbak met deksel weggooien

 

Hygiënemaatregelen ter preventie van griep en corona

 

 

Up-to-date blijven ?