COVID-19-crisis en psychosociale problemen bij werknemers: opsporen, ondersteunen en handelen
Thematische artikels 23 maart 2021

COVID-19-crisis en psychosociale problemen bij werknemers: opsporen, ondersteunen en handelen

Was u de laatste tijd soms minder gemotiveerd? Vermoeid, gestresseerd of nerveus? Had u de indruk dat u minder positief was dan vroeger? Misschien had u zelf niet dat gevoel, maar merkte u één van die veranderingen op bij een collega of een medewerker? Al die tekenen kunnen wijzen op een psychosociaal lijden.

Binnen de moeilijke context van de huidige gezondheidscrisis zou dit niet verbazen. Het langdurige telewerk, het algemene gevoel van onzekerheid, het gebrek aan vooruitzichten, de voortdurende veranderingen… Dat alles kan stress, uitputting en angstgevoelens in de hand werken. Zelfs voor een werknemer met een goede psychologische veerkracht kan het op een bepaald moment wel even te veel worden.

Mentale gezondheid is belangrijk, even belangrijk als fysieke gezondheid. Het is dus cruciaal om psychosociale problemen te voorkomen vooraleer men zijn persoonlijke grens overschrijdt en het probleem ernstiger wordt.

Als gezondheidsdeskundigen hebben we een psychosociale check-up ontwikkeld om vroegtijdig eventuele tekenen van psychologische problemen bij een werknemer op te sporen.

Het doel van de psychosociale check-up is om eventuele problemen zoveel mogelijk te voorkomen en een bewustwording bij de werknemers te creëren rond de eigen grenzen. Door hen te helpen hierover een helderder beeld te krijgen, kunnen indien nodig maatregelen getroffen worden om erger te voorkomen.

De psychosociale check-up bestaat uit een vragenlijst en een individueel gesprek met een psycholoog, uiteraard met volle respect voor de vertrouwelijkheid.

Steun uw werknemers en help hen om mentaal gezond te blijven dankzij deze check-up.

 

Wenst u meer informatie? Neem dan contact met ons op:

02 542 10 30

experconsult@experconsult.be