COVID-19 en het gebruik van de lift: waar moeten we op letten?
Actueel 24 maart 2021

COVID-19 en het gebruik van de lift: waar moeten we op letten?

Zoals we weten, verspreidt het virus zich via inademing en door direct of indirect contact. Veel mensen die terugkeren naar hun werkplek vragen zich – terecht – af hoe het zit met het gebruik van de liften in de huidige context: het zijn gesloten ruimten met weinig ventilatie, waar enorm veel mensen gebruik van maken… De omstandigheden voor de overdracht van COVID-19 zijn er ideaal.

Een geschikte plaats voor besmetting

In een vorig artikel hadden we het al uitvoerig over de verspreiding van COVID-19, in grote mate veroorzaakt door de aerosolen die wij uitstoten in de lucht. Ter herinnering: aerosolen zijn microdruppeltjes kleiner dan 5 micrometer die zich in de lucht bevinden, vooral wanneer we praten, niezen, hoesten, … en zelfs wanneer we gewoon ademen. Die microdruppeltjes slaan zeer traag neer en kunnen zich verplaatsen over afstanden van meer dan 1,5 meter. Daarom is het belangrijk rekening te houden met de veiligheidsafstanden en een mondmasker te dragen, zelfs voor afstanden groter dan 1,5 meter. Vooral binnen. En vooral in een ruimte die goed wordt geventileerd om de aerosolen te verwijderen!

Uit een studie van het Instituut voor Natuurkunde van de Universiteit van Amsterdam blijkt dat de ventilatie van de liftdeuren bepaalt hoe lang de microdruppeltjes in de lucht blijven hangen. Zijn de deuren permanent geopend, dan is 90% van de aerosolen na 3 minuten verdwenen. Zijn de deuren echter gesloten (wat altijd het geval is!), dan kunnen de microduppeltjes wel 30 minuten of zelfs langer blijven hangen in de liftcabine!

Hoe zit het met luchtverversing en ventilatie?

De normen voor het bouwen van liften bepalen dat de ventilatie van de cabines vooral op een passieve manier werkt, via openingen bovenaan en onderaan in de liftkooi. De lucht kan ook binnenkomen langs de smalle spleet tussen de deuren, die niet hermetisch sluiten. En ten slotte wordt de lucht ook vernieuwd bij het openen en sluiten van de liftdeuren.

Dat is logisch: wanneer de lift stilstaat en de deuren zijn gesloten, dan wordt de lucht in de lift vrijwel niet ververst. Een liftcabine die door verschillende personen – al dan niet tegelijkertijd – wordt gebruikt, is dus erg weinig geventileerd en bevat mogelijk aerosolen, die het virus kunnen bevatten. Uiteindelijk worden de liften heel vaak gebruikt, door alle mensen in het gebouw. Gelukkig zijn er een aantal maatregelen die heel eenvoudig kunnen worden toegepast om de verspreiding van het virus te beperken.

Te nemen maatregelen

  1. Neem de trap

Natuurlijk maakt de lift onze verplaatsingen binnen een gebouw veel gemakkelijker. Maar hoe meer we het gebruik van de lift vermijden, hoe lager het risico op virusoverdracht via de liftcabine zal worden. Het is ook aangewezen om contact met de trapleuning te beperken en zo indirect contact met het virus te vermijden. Is het een moeilijke opgave om de trap te nemen, dan kan je bijvoorbeeld de lift nemen om naar boven te gaan en de trap om naar beneden te komen. Trappen vormen een minder gesloten ruimte dan een lift. Vergeet uiteraard niet om een mondmasker te dragen op de trappen.

  1. Beperk het aantal personen in de lift

Door het aantal personen in de lift te beperken, kunnen natuurlijk "rechtstreekse" besmettingen worden vermeden, maar kunnen ook de veiligheidsafstanden binnen in de liftcabine worden nageleefd.

  1. Draag een mondmasker

Is het nog nodig te zeggen dat het dragen van een mondmasker noodzakelijk is om de verspreiding van het virus te beperken? En dat geldt al helemaal in gesloten ruimten, waar de luchtverversing moeilijk of traag gaat. 

  1. Praat niet in de liftcabine

We hebben het al uitgelegd in een vorig artikel: er ontstaan meer microdruppeltjes en ze verspreiden zich ook verder wanneer we praten. Laten we de mogelijk besmette aerosolen beperken door geen gesprekken te beginnen in de lift.

  1. Houd de oppervlakken virusvrij

Het is erg belangrijk om de gedesinfecteerde oppervlakken van de lift virusvrij te houden! Alle personen die de lift nemen, gebruiken die knoppen. Let er dus op dat je ze niet rechtstreeks aanraakt of dat je je handen ontsmet voor en na het contact.

 

Dr Mathieu Versée

Wetenschappelijk directeur van Cohezio