COVID-19 in het bedrijf : Uw arbeidsarts, uw aanspreekpunt in geval van een bevestigd geval van COVID-19 bij uw personeel
04 september 2020

COVID-19 in het bedrijf : Uw arbeidsarts, uw aanspreekpunt in geval van een bevestigd geval van COVID-19 bij uw personeel

In het kader van de strijd tegen de COVID-19-pandemie is Cohezio, uw externe dienst voor preventie en bescherming op het werk, een essentiële gesprekspartner die u kan helpen bij alle preventieve stappen die u onderneemt voor uw werknemers. Cohezio moet ook uw gids en raadgever zijn indien er een bevestigd geval van COVID-19 wordt vastgesteld bij één of meer van uw werknemers.

In het kader van het overleg met de regionale gezondheidsautoriteiten herinnerden deze onlangs aan de noodzaak om zo snel mogelijk uw arbeidsarts op de hoogte te brengen als u weet zou hebben van een bevestigd geval van COVID-19 bij uw personeel.

Zoals bij elke andere besmettelijke ziekte (bijvoorbeeld tuberculose, salmonella-infectie of bepaalde gevallen van meningitis), zal uw arbeidsarts meteen na uw oproep een specifieke risicoanalyse uitvoeren om indien nodig alle nodige aanbevelingen te kunnen doen om het risico op COVID-19 in uw organisatie te beperken.

Concreet kan de arbeidsarts

  • antwoorden op uw vragen over de eventuele testing en tracing van leden van uw personeel,
  • zorgen voor de coördinatie bij het zoeken naar werknemers die als laag of hoog besmettingsrisico moeten worden beschouwd, en bij de indeling van deze werknemers,
  • erop toezien dat bepaalde werknemers, indien nodig omwille van veiligheids- of gezondheidsredenen, tijdelijk verwijderd worden uit de werkomgeving,
  • erop toezien dat de regionale gezondheidsautoriteiten indien nodig worden verwittigd, in geval van de vorming van een "cluster",
  • u informeren over alle nuttige stappen die kunnen worden genomen voor u en voor uw werknemers,
  • enz.

Uw arbeidsarts is dus uw eerste aanspreekpunt indien u een werknemer zou hebben met een bevestigde COVID-19-besmetting. Op die manier kan de kwaliteit van de "contacttracing" in ons land worden verhoogd.

Wij danken u alvast voor uw goede medewerking, die erg belangrijk is om de vorming van nieuwe besmettingshaarden te vermijden. Hebt u vragen, dan kunt u daarmee uiteraard steeds bij ons terecht.

De directie van Cohezio

 

PS: de interventies van onze externe dienst die binnen dit kader plaatsvinden, hebben hetzelfde tarief als onze gebruikelijke interventies, het wettelijke minimumtarief.