COVID-vaccinatie in bedrijven: wat we tot nu toe weten
Thematische artikels 02 december 2021

COVID-vaccinatie in bedrijven: wat we tot nu toe weten

De verschillende ministers van Volksgezondheid zijn op zaterdag 27 november samengekomen, volgend op de vergadering van het overlegcomité van vrijdag 26 november. Zij bespraken de kwestie van de COVID-vaccinatie in bedrijven en hadden het onder andere over de mogelijkheid om het vaccin door de Externe diensten voor preventie en bescherming op het werk te laten toedienen.

Het ging daarbij zowel over de boosterdosis (3e dosis) voor werknemers die al eerder gevaccineerd zijn, als over de 1e en 2e dosis voor werknemers die nog niet gevaccineerd zijn.

De Externe diensten voor preventie en bescherming op het werk hebben in dit stadium nog geen verdere informatie gekregen. Indien deze bijkomende algemene opdracht aan de Externe diensten zou worden toevertrouwd, zal ze uiteraard met de nodige prioriteit worden georganiseerd. Een dergelijke mogelijkheid roept vooraf echter enkele belangrijke praktische en logistieke vragen op in verband met de bewaring van het vaccin, het soort vaccin dat moet worden toegediend, de prioriteiten bij de opdrachten van de externe diensten, de automatische toegang tot de datum waarop de werknemers hun 3e dosis dienen te krijgen (afhankelijk van het type vaccin en de datum van hun laatste vaccinatie), enz. Vragen die op dit moment niet beantwoord kunnen worden.

Wij brengen u op de hoogte van zodra wij over verdere relevante informatie beschikken.