De campagnes van de Arbeidsinspectie in 2022
Actueel 17 december 2021

De campagnes van de Arbeidsinspectie in 2022

Ook in 2022 vinden er over het hele land inspectiecampagnes plaats voor verschillende sectoren.

Met de inspecties wil Toezicht Welzijn op het Werk nagaan welk beleid de werkgevers voeren inzake welzijn. Men heeft aandacht voor elk van de domeinen van de welzijnswet:

 • de arbeidsveiligheid
 • de bescherming van de gezondheid van de werknemers op het werk
 • de psycho-sociale belasting veroorzaakt door het werk, waaronder inzonderheid geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk.
 • de ergonomie
 • de arbeidshygiëne
 • de verfraaiing van de werkplaatsen
 • de maatregelen inzake leefmilieu wat betreft hun invloed op de bovenstaande aspecten.

Voor werkgevers die niet in orde zijn, kunnen er consequenties zijn. Dit kan gaan van een mondeling of schriftelijk advies, tot een waarschuwing, en zelfs het stopzetten van de activiteit bij ernstige tekortkomingen.

In het overzicht hieronder wordt overlopen welke regio’s en sectoren het komende jaar inspectiecampagnes kunnen verwachten, en op welke materie men in het bijzonder de nadruk zal leggen.
 

Regionaal

 • Antwerpen: Logistiek; thema Gevaarlijke producten
 • Brussel: Thuislevering; thema Ergonomie
 • Henegouwen: Textielindustrie; thema Veiligheid
 • Limburg & Vlaams-Brabant: Beenhouwerijen; thema Veiligheid
 • Luik: Begraafplaatsen; thema Ergonomie
 • Namen-Luxemburg-Waals-Brabant: Ziekenhuizen; thema Psychosociale risico's
 • Oost-Vlaanderen: Thuisverpleging; thema Veiligheid (arbeidsmiddelen)
 • West-Vlaanderen: Fabricage van meubels; thema Gevaarlijke producten (composietmaterialen)


Nationaal

 • Bouwsector:
  • Torenkranen
  • Afbraakwerken
 • Dienstencheques: Arbeidsmiddelen, bescherming van de gezondheid, ergonomie
 • Horeca: Opvolging OiRA

Voor hulp bij het opmaken van een risicoanalyse, kan u ons steeds contacteren!

 

Neem contact op met onze Preventieadviseurs