In het kader van het testen en traceren van COVID-19-contact, in samenwerking met u evalueert de arbeidsarts, in functie van de gestelde criteria, wie van uw personeel of uw bezoekers (leerlingen, patiënten, derden, …) als hoog- of laagrisicocontact beschouwd dient te worden.

Om deze hoogrisicocontacten zo goed mogelijk te kunnen identificeren, vragen we u om het document “contact tracing” te bekijken en in te vullen. Dit document, dat een eerste belangrijke filter is, dient u vervolgens aan uw arbeidsarts te bezorgen.
 

Raadpleeg de laatste versie van ons document rond "contact tracing",
aangepast aan de meest recente aanbevelingen door de overheid :