Draag zorg voor uw medewerkers: moedig ze aan om te fietsen
17 september 2020

Draag zorg voor uw medewerkers: moedig ze aan om te fietsen

De laatste jaren wordt er steeds meer promotie gemaakt voor de voordelen van fietsen naar het werk, waar de afstand en gezondheidstoestand dit mogelijk maken, welteverstaan. Sommigen proberen het uit, anderen aarzelen nog. Indien uw werknemers nog bij de twijfelaars horen, dan kan de actualiteit van de voorbije maanden, in combinatie met de goede voornemens bij de start van het nieuwe schooljaar, misschien helpen hen te motiveren om met de fiets naar het werk te komen. Hoe kan u als werkgever inspelen op deze trend?  

De COVID-19-crisis heeft de praktijk van voltijds telewerken ingang doen vinden, zo goed en zo kwaad als het ging. Ondertussen zijn we geleidelijk aan uit de lockdown aan het komen, maar nu het schooljaar weer begint, kan de terugkeer naar het kantoor moeilijk blijven. Daar zijn twee belangrijke redenen voor: een aantal werknemers zijn er mogelijks niet happig op om het openbaar vervoer te nemen, terwijl anderen er tegenop zien om opnieuw tijd te verliezen op woon-werktrajecten waar zich vaak files voordoen.

In deze twee scenario’s wordt het moeilijk uw werknemers te motiveren om beetje bij beetje gedeeltelijk terug naar kantoor te komen, hetgeen nochtans raadzaam is om het sociaal contact te herstellen en eventuele psychosociale risico’s te vermijden. De lockdown en de stress en het sociaal isolement die daarmee verbonden zijn, hebben mentaal hun sporen nagelaten in onze samenleving. Als werkgever zult u deze tegenstrijdigheden moeten zien te verzoenen. Er zijn verschillende oplossingen en we willen graag één ervan in de kijker zetten die het mogelijk maakt een oogje te houden op zowel de fysieke gezondheid als het psychosociaal welzijn van uw werknemers. We hebben het over het gebruik van de – al dan niet elektrische - fiets voor verplaatsingen van en naar het werk en tijdens het werk.


De fiets, het perfecte compromis

Naar het werk fietsen verenigt verschillende voordelen.

Om te beginnen kan het een antwoord zijn op de terughoudendheid die sommigen zullen voelen voor het openbaar vervoer: vaak zijn de fietstrajecten binnen een stad relatief kort, waardoor de fiets een praktische en toegankelijke optie wordt voor veel stedelingen.

Hetzelfde geldt voor de trajecten die men doorheen de dag aflegt om bijvoorbeeld ergens een vergadering bij te wonen. Uw fietsende collega’s vermijden de files en doordat ze het traject actief hebben afgelegd, zijn ze in uitstekende vorm om aan de vergadering te beginnen. Regelmatig fietsen is ook een ideale manier om dagelijks gematigd fysiek actief te zijn, hetgeen beter is voor de gezondheid dan een wekelijkse cardiotraining.

Het is in het belang van u als werkgever dat uw werknemers matig intensief bewegen gedurende minstens dertig minuten per dag. Volgens een studie[1]  zijn werknemers die fietsen over het algemeen duidelijk minder gestresseerd dan hun collega’s die met de wagen of met de trein komen. De studie toont bovendien ook aan dat een persoon die regelmatig met de fiets naar het werk komt, jaarlijks een dag minder ziekteverlof neemt dan zijn niet-fietsende collega’s.
 

Moedig je werknemers aan

Woorden alleen volstaan niet. U kan uw medewerkers extra motiveren om zich voortaan per tweewieler naar het werk te begeven, door hen te tonen dat u als werkgever bereid bent een beetje te investeren in deze nieuwe vervoersgewoonten. 

  • Investeer in fietsen

Om naar een vergadering bij een klant te gaan, om een werf te gaan inspecteren, … Werknemers hebben veel redenen om hun bureau te verlaten voor een vergadering. Moedig ook het gebruik van de fiets aan voor dit soort verplaatsingen. Maar opgelet, er is meer nodig dan enkel een fiets: denk ook aan de nodige beschermingsmiddelen (helm, fluorescerend veiligheidshesje, lichten vooraan en achteraan op de fiets, enz.). 

  • Zorg voor een overdekte, beveiligde en aangepaste ruimte 

Voorzie deze ruimte in of in de nabijheid van uw lokalen. Het is essentieel om zo’n ruimte te hebben indien u uw medewerkers wil motiveren om meer met de fiets te komen. Niemand zal graag zijn fiets buiten laten staan, waar hij in de regen staat of gestolen zou kunnen worden. 

  • Sanitaire voorzieningen

Sanitaire voorzieningen zullen ook enorm geapprecieerd worden door fietsende medewerkers, die daardoor fris op het werk kunnen verschijnen.

  • De voordelen voor de medewerkers

Iedereen kent het systeem van autoleasing. Maar wist u dat dit systeem ook bestaat voor de elektrische fiets? Het zal ongetwijfeld als muziek in de oren klinken van medewerkers die nu misschien nog opzien tegen de prijs van een elektrische fiets. Wat betreft de vergoeding voor afgelegde kilometers, bestaat er geen algemene regel. Als werkgever heeft u enkel de verplichting een vergoeding te betalen indien dit vastgelegd werd in een collectieve arbeidsovereenkomst op het niveau van de onderneming of in het arbeidsreglement. In al deze gevallen zullen de bedragen en voorwaarden voor het toekennen van de vergoeding daarin vastgesteld worden. Indien er geen collectieve arbeidsovereenkomst is, dan is er geen verplichting om een vergoeding te betalen.

Werknemers die met de fiets naar het werk komen en daardoor recht hebben op een vergoeding, zijn hiervoor vrijgesteld van belastingen en sociale bijdragen, zolang de vergoeding niet meer bedraagt dan 0,24 euro per afgelegde kilometer. 
 

De verantwoordelijkheid van de werkgever

Als werkgever blijft uw verantwoordelijkheid in geval van ongevallen op de weg van en naar huis dezelfde, ongeacht het vervoersmiddel dat gebruikt wordt (wagen, openbaar vervoer, fiets).

Gelukkig wordt er de laatste jaren in heel het land ingezet op de verbetering van de infrastructuur voor fietsers, waardoor fietsen steeds veiliger wordt. De coronacrisis heeft zelfs een impact gehad op deze nieuwe tendens door deze processen te versnellen: meer en meer wordt ingezet op alternatieven voor de auto.

De coronacrisis heeft er zeker ook toe geleid dat we zijn gaan nadenken over onze manier van doen. Misschien een goede gelegenheid om te beslissen om enkele van deze gewoonten te gaan bijstellen, op een manier die de gezondheid en het welzijn van ons en van onze medewerkers ten goede komt.

 

Valérie NEYSEN
Communication Officer

Verscheen in Actuascan, 17 september 2020.


[1] Studie van TNO, Nederlands onderzoekcentrum voor toegepaste wetenschappen, 2009.