Een aantal belangrijke data in aanloop naar de sociale verkiezingen
Wetgeving 29 januari 2020

Een aantal belangrijke data in aanloop naar de sociale verkiezingen

In de periode tussen 11 en 24 mei 2020 zullen heel wat ondernemingen sociale verkiezingen voor de samenstelling van het comité voor preventie en bescherming op het werk en een ondernemingsraad organiseren.  Zo'n verkiezingsperiode loopt altijd over een periode van 150 dagen. Tijdens deze periode zult u als werkgever een aantal formaliteiten moeten vervullen, waarbij twee data van cruciaal belang zijn.  Het gaat hierbij om dag X, dit is de dag van aanplakking van het bericht van de verkiezingen, en dag Y, dit is dag waarop de verkiezingen effectief doorgaan.

 

Dag X-35 : Beslissing van de werkgever 

De periode om overleg te plegen met de ondernemingsraad en/of het comité (dit is de periode van X-60, tussen 13 december en 26 december 2019, tot X-35, tussen 7 en 20 januari 2020 over de omschrijving van de technische bedrijfseenheid en de functies van het leidinggevend personeel en de kaderleden alsook over de lijst van de personen van deze functies, is ondertussen voorbij.  Ondanks de mogelijkheid om overleg te plegen, neemt de werkgever hier autonoom een beslissing.  Deze beslissing wordt meegedeeld op dag X-35. 

Wel kunnen de werknemers en de representatieve werknemersorganisaties tegen deze autonome belissing een beroep aantekenen bij de arbeidsrechtbank.  Zij kunnen dit doen uiterlijk op X-28 (tussen 14 en 27 januari 2020).  De rechtbank zal ten laatste een beslissing nemen op x-5 (tussen 6 februari en 19 februari 2020).


Vanaf dag X-30 : Ontslagbescherming 

Een belangrijke dag om te onthouden voor de werkgever is dag X-30 (dit is de periode tussen 12 en 25 januari).  Zoals in een vorig artikel al meegedeeld, gaat het hier om de periode waarop de ontslagbescherming begint voor de werknemers die zich kandidaat hebben gesteld.  Aangezien de werkgever op dat ogenblik niet weet wie zich kandidaat heeft gesteld, ontslaat hij best geen werknemer gedurende deze periode.


Dag X

We zitten op 90 dagen vóór de dag van de verkiezingen (tussen 11 en 24 februari 2020).  Op deze dag zal de werkgever een bericht moeten aanplakken waarbij een aantal beslissingen worden bekendgemaakt.  Het gaat onder meer om:

  • De datum waarop en de uren waarbinnen de verkiezingen zullen georganiseerd worden
  • Het adres en de benaming van de technische bedrijfseenheid of -eenheden
  • Het aantal mandaten per raad of comité en per categorie
  • De voorlopige kiezerslijsten
  • De lijsten van de leden van het leidinggevend personeel en de kaderleden
  • De persoon of de dienst belast met het versturen van de stembrieven
  • De beslissing om over te gaan tot elektronisch stemmen.

 

Dag X+7 : Klachten tegen de voorlopige kiezerslijsten 

Binnen de 7 dagen na de aanplakking van de voorlopige kiezerslijsten (tussen 18 februari en 2 maart 2020) kunnen de werknemers en de representatieve organisaties bezwaar aantekenen tegen de voorlopige kiezerslijsten bij de ondernemingsraad of het comité.  De klacht kan gaan over het niet-inschrijven of de onrechtmatige inschrijving van een kiezer, onnauwkeurigheden of fouten bij de inschrijving van een keizer bij een bepaalde categorie.

Binnen de 7 dagen na het indienen van de klacht (X+14, tussen 25 februari en 9 maart 2020) moet over de klacht een uitspraak zijn gedaan.   Daarna kan beroep worden aangetekend tegen deze beslissing bij de arbeidsrechtbank. Dit gebeurt uiterlijk op dag X+21 (tussen 3 en 16 maart 2020). De rechtbank neemt uiterlijk op X+28 een beslissing (tussen 10 en 23 maart 2020).  De kiezerslijsten zijn op dat ogenblik definitief. 


Dag X+35 :Definitieve kandidatenlijsten

Uiterlijk 35 dagen na de aanplakking van de datum van de verkiezingen, dit is in de periode tussen 17  en 30 maart 2020, kunnen de representatieve werknemersorganisaties de kandidatenlijsten indienen bij de werkgever.  Op dat ogenblik weet de werkgever welke werknemers beschermd zijn tegen ontslag.

 

 

Bron: Wet van 4 april 2019 tot wijziging van de wet van 4 december 2007 betreffende sociale verkiezingen, Belgisch staatsblad van 30 april 2019.