Een bril voor beeldschermwerk: betaalt de werkgever?
Actueel 25 april 2022

Een bril voor beeldschermwerk: betaalt de werkgever?

Tegenwoordig zijn beeldschermen niet meer weg te denken uit ons leven: we gebruiken ze zowel voor het werk als voor onze persoonlijke activiteiten. Naarmate we ouder worden – voor sommigen is dit al vanaf veertig jaar – zien we minder scherp op korte afstand. We hebben dan een bril nodig om documenten te kunnen lezen, of zelfs om teksten en andere informatie op ons scherm te bekijken. Meestal kunnen we ons wel behelpen met de typische optische correcties en ons gewone werk blijven uitvoeren. Dankzij de evolutie op het vlak van progressieve glazen is het normaal gesproken mogelijk om scherp te zien op alle afstanden.

In sommige gevallen echter kunnen we zelfs met de gebruikelijke correcties moeilijkheden ondervinden bij het werken op een beeldscherm. We dienen dan eerst en vooral de inrichting van onze werkpost te bekijken. Soms volstaat het al om de hoogte van het scherm aan te passen, zodat het zich binnen de juiste zone bevindt om scherp te zien met onze bril, afhankelijk van de afstand tussen de ogen en het scherm. U kunt onze brochure "werken voor een beeldscherm" bestellen (Sensibiliseringsmateriaal | Cohezio) of ons filmpje bekijken (Hoe pas ik mijn beeldschermwerkpost aan? - YouTube).

Volstaat het voorgaande niet en blijkt uit de resultaten van een oogonderzoek dat dit nodig is, dan moet er een speciale corrigerende bril ter beschikking worden gesteld. Die is specifiek voor het werk en voor rekening van de werkgever. Niet alle brillentypes voor beeldschermwerkers moeten dus worden betaald door de werkgever. In geval van een beginnend probleem met het gezichtsvermogen dient eerst een oogarts te worden geraadpleegd. Zo kan worden nagegaan of er geen ander probleem is dat een behandeling vereist. Een eerste optische correctie wordt voorgeschreven voor "de dagelijkse routine".

Pas als het werken op een beeldscherm moeilijk blijft ondanks die correctie, betaalt de werkgever voor een speciale bril. Die is specifiek bedoeld voor de uit te voeren taken en moet worden beschouwd als een arbeidsmiddel. Meestal bieden dergelijke brillen een correctie voor tussenafstanden en voor dichtbij ("degressieve glazen"), maar in specifieke situaties kunnen ook andere brillen worden aangeboden.

Preventief dient de werkgever minstens één keer om de vijf jaar een risicoanalyse voor beeldschermwerk uit te voeren en de beeldschermwerkposten moeten aan minimale vereisten voldoen (zie Codex boek VIII titel 2 Beeldschermen.pdf (belgie.be), bijlage VIII.2-1). Zo kan de werkpost goed worden aangepast: het is niet de bedoeling dat de bril wordt gebruikt om problemen met het beeldscherm te compenseren.

Hebt u vragen? Praat er dan gerust over met uw arbeidsarts of met de preventieadviseur-ergonoom.

Dr. Michel Muller
Preventieadviseur-Arbeidsarts