Een feestje op het werk? Covid Safe Ticket, mondmasker, afstand houden of gewoon niet aanbevolen?
Wetgeving 22 november 2021

Een feestje op het werk? Covid Safe Ticket, mondmasker, afstand houden of gewoon niet aanbevolen?

Algemeen

Sinds 13 augustus is het voorleggen van het CST een voorwaarde voor de toegang tot bepaalde evenementen geworden.

Door de talrijke besmettingen met Covid-19 waren de federale en regionale overheden genoodzaakt extra maatregelen te nemen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Dit heeft geleid tot de uitbreiding van het CST tot andere plaatsen of installaties, en tot een versterking van het gebruik ervan aan de hand van bepaalde criteria, die we hieronder nader zullen toelichten.

Een van de vragen die veel bedrijven en organisaties zich momenteel stellen, is of ze aan het eind van het kalenderjaar een sinterklaasfeest of een nieuwjaarsreceptie voor hun personeel kunnen organiseren, zoals sommige gewend zijn te doen. Met de nieuwe maatregelen die de autoriteiten hebben genomen, zijn de beperkingen strenger, maar duidelijker. Laten we de situatie eens bekijken.

Wat zijn de huidige maatregelen?

Tot en met woensdag 17 november hing het verplichte karakter van het CST af van de vraag of het evenement als een openbaar evenement of als een privé-evenement werd beschouwd. Dit maakte het extra moeilijk, want hoe bepaal je of een gebeurtenis openbaar of privé is, vooral in de professionele context?

Vanaf 20 november tot ten minste januari 2022 wordt er geen onderscheid meer gemaakt tussen openbare en particuliere evenementen, noch tussen de drie regio's van het land. De regel is simpel:

  • Meer dan 50 personen binnen: CST en mondmasker verplicht.
  • Meer dan 100 personen buiten: CST en mondmasker verplicht.

Kan ik een evenement in mijn bedrijf organiseren?

Vanuit juridisch oogpunt heeft het medisch beroepsgeheim voorrang: dit betekent dat de werkgever in geen geval inzage mag hebben in de vaccinatiestatus van zijn werknemers.

Indien een werkgever een "drink" op de werkplek organiseert, kan hij dus geen CST vragen. Dit is in strijd met de regels van het medisch beroepsgeheim. Indien echter ook gezinsleden van het personeel worden uitgenodigd, kan de werkgever hen vragen het CST voor te leggen.

Hetzelfde geldt voor het bedrijfsrestaurant: de werkgever kan de gezinsleden of de begeleiders om een CST vragen. En vanaf 20 november is het CST en het dragen van een mondmasker verplicht wanneer de werkgever een privé-evenement organiseert.  

Indien een bedrijfsevenement op een andere privé-locatie wordt georganiseerd, is de werkgever verplicht alle maatregelen van de betrokken locatie in acht te nemen. Bovendien mag het CST alleen worden gecontroleerd door een derde partij: de eigenaars van het etablissement of het personeel van een beveiligingsbedrijf, bijvoorbeeld.

En vergeet niet dat als de plaatselijke epidemiologische omstandigheden dat vereisen, burgemeesters en gouverneurs de mogelijkheid hebben om strengere speciale regelingen te treffen met betrekking tot de organisatie van het Covid Safe Ticket en de toegang tot evenementen.

Tot besluit

Het organiseren van een feest voor het eigen personeel is, met inachtneming van de bovengenoemde maatregelen, thans niet formeel verboden. Als specialisten op het gebied van gezondheid en veiligheid op het werk raden we u echter sterk af om er in de huidige context een te organiseren. In het licht van de zorgwekkende situatie van de pandemie verzoeken we u om voorzichtigheid en gezond verstand te betrachten. Hoe beter de huidige voorzorgsmaatregelen door zoveel mogelijk mensen worden nageleefd, des te eerder zullen we ervan verlost zijn.

Het dragen van een mondmasker, het in acht nemen van social distancing, het ventileren van de lokalen en, waar mogelijk, telewerken zijn noodzakelijke maatregelen om de circulatie van het virus te voorkomen. Door voor anderen te zorgen, kunnen we hen het beste beschermen.

 

Referenties:

(1) Koninklijk besluit van 19 november 2021 tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 oktober 2021 houdende de nodige maatregelen van bestuurlijke politie teneinde de gevolgen voor de volksgezondheid van de afgekondigde epidemische noodsituatie betreffende de coronavirus COVID-19 pandemie te voorkomen of te beperken;

(2) Ordonnantie van 14 oktober 2021 betreffende de uitbreiding van het COVID Safe Ticket in geval van noodzakelijkheid voortvloeiend uit een specifieke epidemiologische situatie en besluit van 15 oktober 2021 van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot uitvoering van de ordonnantie van 14 oktober 2021 betreffende de uitbreiding van het COVID Safe Ticket in geval van noodzakelijkheid voortvloeiend uit een specifieke epidemiologische situatie en gewijzigd bij de beschikking van 19 november 2021 van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot uitvoering van de ordonnantie van 14 oktober 2021 betreffende de uitbreiding van het COVID Safe Ticket in geval van noodzakelijkheid voortvloeiend uit een specifieke epidemiologische situatie;

(3) Het decreet van 29 oktober 2021 van het Vlaams Parlement betreffende het Covid Safe Ticket;

(4) Het decreet van 21 oktober 2021 van het Waals Parlement betreffende het gebruik van het COVID Safe Ticket en de verplichting om een mondmasker te dragen.