Een nieuw evenwicht vinden na een crisis
Thematische artikels 05 oktober 2020

Een nieuw evenwicht vinden na een crisis

Hoe het evenwicht hervinden in de nasleep van een crisis ? Stel een actieplan op met behulp van onze nieuwe vragenlijst.

Crisissen op het vlak van gezondheid, maatschappij of economie zijn onvermijdelijk en verstoren de stabiliteit van bedrijven. Om een nieuw evenwicht te vinden, moet de manier van werken worden herzien, rekening houdend met het
psychosociale aspect, om de motivatie en de betrokkenheid van de werknemers te bevorderen en ervoor te zorgen dat ze de noodzakelijke veranderingen steunen.

Hoe hebben uw medewerkers deze crisis doorgemaakt? Wat zijn hun behoeften, hun moeilijkheden? Hoe zit het met het telewerk? Hoe werd dat ervaren door de werknemers en de managers? Moet het verder worden ontwikkeld en
indien ja, hoe? Welke lessen kunnen we trekken uit de crisis die we hebben doorgemaakt en hoe kunnen we ons beter voorbereiden op een andere mogelijke crisis?

Wij bieden u de mogelijkheid om snel de verschillende psychosociale risicofactoren op te sporen met betrekking tot de crisis die in uw bedrijf werd ervaren, op basis van uw specifieke situatie, via onze vragenlijst Q-Rise. Die analyse is het uitgangspunt om samen een actieplan op maat uit te werken om die nieuwe, meer efficiënte, manier van werken te bepalen. Wij kunnen u adviseren en begeleiden bij het uitvoeren van dit actieplan.

Wenst u meer info ? U vindt meer info in deze fiche. Voor vragen kan u ons steeds contacteren op ons algemeen nummer 02 533 74 11 of via info@cohezio.be.

 

 

 

 

 

Verschenen in Actuascan, 6 oktober 2020