Eerste hulp op het werk: U hebt meer nodig dan een verbanddoos!
Wetgeving 03 januari 2022

Eerste hulp op het werk: U hebt meer nodig dan een verbanddoos!

Eerder gaven we u de basis van arbeidsongevallen... Maar wat moet u weten over eerste hulp? Wat zijn uw verplichtingen? Welke informatie kunt u over dit onderwerp vinden? Laten we eerst kijken naar wat de wet ons vertelt.

De werkgever is verplicht de nodige maatregelen te nemen om:

  1. in staat te zijn eerste hulp te verlenen aan werknemers, en zo nodig de hulpdiensten te bellen;
  2. te kunnen zorgen voor het vervoer van slachtoffers, hetzij naar een EHBO-lokaal, hetzij naar hun huis, hetzij naar een zorginstelling;
  3. preventief te zorgen voor de nodige contacten in geval van nood.

(Bron: FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Eerste Hulp.)

Procedures, uitrusting en opleiding: de 3 sleutels voor meer veiligheid!

De werkgever moet duidelijke procedures opstellen  voor het geval dat eerste hulp moet verleend worden: contactpersoon, noodnummer, interne communicatie voor de juiste uitvoering van noodmaatregelen, en natuurlijk de te kennen eerstehulphandelingen. Deze procedure is een wettelijke verplichting, opgenomen in de codex over het welzijn op het werk. 

Het is ook verplicht om binnen het bedrijf te beschikken over de gepaste uitrusting om eerste hulp te verlenen: een verbanddoos, eventueel extra eerstehulpmateriaal, en een EHBO-lokaal. De verbanddoos is natuurlijk de basis voor ongevallenpreventie, en het is dus absoluut noodzakelijk dat die compleet is. U vindt ons volledige document over de verbanddoos en wat die moet bevatten door hier te klikken.  

Ten slotte is een opleiding in eerste hulp uiteraard zeer belangrijk om alle risico's te voorkomen. De eerstehulpverlener van uw bedrijf moet ten minste in staat zijn levensbedreigende situaties te herkennen en eerstehulpmaatregelen toe te passen in afwachting van de tussenkomst van gespecialiseerde diensten (bron: Codex over het welzijn op het werk, art. I.5-8 tot I.5-13).

Hoe zit het met bijscholing? Waar dient het voor?

Bijscholing is het herhalen van een bepaalde opleiding. In ons geval moet de bijscholing eerste hulp jaarlijks worden gevolgd door de persoon die verantwoordelijk is voor de EHBO.

Het is mogelijk dat de bijscholing van de EHBO-opleiding niet elk jaar hoeft te worden herhaald: u kunt dit aantonen op basis van een voorafgaande risicoanalyse en het advies van de arbeidsarts. In dit geval gaat het om een bijscholing om de twee jaar (wat het minimum is dat de wet inzake welzijn op het werk voorschrijft).

Ik heb alle informatie die ik nodig heb. Hoe zorg ik ervoor dat ik in orde ben?

Als externe dienst voor preventie en bescherming op het werk is Cohezio uw bevoorrechte partner om u alle informatie, ondersteuning of materiaal en opleiding te bieden die u nodig hebt om een zeer goed eerstehulpbeleid in uw onderneming te garanderen.

We bieden u verschillende nuttige brochures over eerste hulp: een algemene brochure met alle informatie over eerste hulp op het werk, een handleiding voor eerste hulp, en een interventieregister. U kunt ze bestellen door hier te klikken.

We bieden ook professionele opleidingen inzake eerste hulp op de werkplek, alsook jaarlijkse bijscholing. Klik hier om meer te weten te komen!

Tenslotte staat Cohezio natuurlijk tot uw beschikking voor al uw vragen over dit onderwerp.