Psychosociale aspecten

Psychosociale begeleiding van de werknemers en de hiërarchische lijn

De preventieadviseurs psychosociale aspecten van Cohezio kunnen verschillende soorten interventies aanbieden die passen binnen hun preventieve (in plaats van therapeutische) rol. De voorgestelde gesprekken gebeuren telefonisch (of via videoconferentie). Voor sommige gesprekken zal echter een face-to-face-contact nodig zijn, zeker waar het gaat om zorgpersoneel. Daarbij zullen dan de standaard voorzorgsmaatregelen in acht worden genomen.

 1. Voor de werknemers
 • Psychosociale ondersteuning: elke werknemer kan een ondersteunend gesprek vragen waarin naar hem wordt geluisterd en waarin advies wordt gegeven in verband met situaties van stress of ongemak in het kader van zijn werk.
 • Interventies in het kader van posttraumatisch stresssyndroom of plaatsvervangend trauma (vicarious trauma) (vooral voor werknemers met een eerstelijnsfunctie): Cohezio voorziet drie gesprekken in het kader daarvan. Deze interventies vinden plaats met het akkoord van de werkgever en van de werknemer.
 • Psychosociale check-up: een specifieke tool van onze partner EXPERCONSULT, bestemd voor werknemers om hen gepersonaliseerd advies te geven over hun psychologische toestand, zowel privé als professioneel.
 1. Voor de werkgevers
 • Een specifieke begeleiding van de hiërarchische lijn: ondersteuning en advies, rekening houdend met de problematieken eigen aan de werkgever, voor de hervatting of het behoud van het werk in de best mogelijke omstandigheden.
 • Voor grote en middelgrote ondernemingen: een geanonimiseerde en algemene feedback rond de aard van de individuele verzoeken tot ondersteuning vanwege van de werknemers, om de werkgever op de hoogte te brengen van de moeilijkheden die worden ervaren. Zo beschikt men over nuttige informatie om de gepaste maatregelen te nemen voordat de situatie verergert. Daarom is het belangrijk dat deze samenwerking zo snel mogelijk wordt uitgewerkt, zelfs nog voordat de lockdown wordt beëindigd.
 • Op vraag van de werkgevers kunnen de PAPA’s contact opnemen met de medewerkers die zijn besmet met COVID-19, om hen een luisterend oor, advies en opvolging te bieden, om hen te ondersteunen en hun werkhervatting zo goed mogelijk voor te bereiden.
 • Supervisie van de vertrouwenspersonen en de interne preventieadviseurs die een eerstelijnsfunctie hebben om te luisteren naar de werknemers.
 • Een gepersonaliseerde coaching van de managers via onze partner BAOGroup.
 • BAO PULSE: identificatie van de algemene trends wat betreft de persoonlijke beleving van de situatie, de emoties die u ervaart, de behoeften die zich laten voelen. Op basis daarvan worden mogelijkheden voor actie/interventie bepaald die binnen uw invloedssfeer liggen.
 • Terbeschikkingstelling van een PA-PA op de dag van de (gedeeltelijke) hervatting van uw activiteiten, om alle collectieve en individuele vragen van uw werknemers te beantwoorden

Onze deskundigen staan voor u klaar voor het leveren van prestaties per halve dag (4u).
 

Interesse?

Neem gerust contact op met uw preventieadviseur.

Raadpleeg ons sensibilisatiemateriaal (affiches, infofiches, ...) op onze pagina "Nuttige documenten".