Sinds geruime tijd haalt COVID-19 ons dagelijks leven stevig door elkaar. Dankzij de doeltreffendheid van de vaccinaties - die echter aan nóg meer personen moet gegeven worden - worden we gespaard van het ergste. Toch moeten we op dit moment nog steeds bijkomende maatregelen nemen, waarover nog vele vragen zijn. We hebben deze vragen gegroepeerd en deden een beroep op onze experten inzake preventie om een antwoord te geven.
Welkom bij de FAQ – de referentie binnen de preventiesector wanneer het gaat om de COVID-19-pandemie.

A. Vaccinatie

 1. Waarom zou je je laten vaccineren ?
 2. Welke vaccins zijn vandaag beschikbaar ?
 3. Is het vaccin verplicht ?
 4. Wat weten we over de ontwikkelde vaccins ? 
 5. Ben ik al onmiddellijk beschermd na de vaccinatie ?
 6. Hoe kan het dat het vaccin zo snel ontwikkeld werd? Zijn vaccins altijd betrouwbaar ?
 7. Moet ik getest worden op COVID-19 vooraleer ik het vaccin krijg ?
 8. Ik ben zwanger of heb een kinderwens. Ik geef borstvoeding. Mag ik me laten vaccineren ?
 9. Ik ben gevaccineerd. Kan ik nog besmet raken met COVID-19 en nog anderen besmetten ?
 10. Kunnen de mRNA-vaccins je DNA veranderen ?
 11. Kan vaccinatie mijn vruchtbaarheid aantasten ?
 12. Wat gebeurt er in het geval van ernstige bijwerkingen ?
 13. Zijn twee dosissen of zelfs drie dosissen van het vaccin noodzakelijk ?
 14. Is vaccinatie ook nodig indien ik reeds COVID-19 gehad heb ?
 15. Zullen we ons periodiek moeten laten vaccineren, bijvoorbeeld elk jaar zoals dat het geval is bij griep ?
 16. Welke termijn moet men in acht nemen tussen twee verschillende types vaccins (bijvoorbeeld het vaccin tegen COVID en dat tegen tetanos) ?

B. Reizen

 1. Wat zijn de huidige maatregelen voor reizen naar het buitenland ?

C. Werkplek en telewerk

 1. Wat met telewerk ? 
 2. Blijft het dragen van het mondmasker verplicht op de werkplek ?
 3. Waarom blijven de regels momenteel nog zo strikt ?

E. De relatie werkgever-werknemer

 1. Kan de werkgever zijn werknemers verplichten om zich in te enten ?
 2. Kan de werkgever vragen om een negatieve zelftest ?
 3. De werkgever kan geen negatieve test vragen, maar hoe zit dat met een vaccinatiecertificaat ? 
 4. Mag een werkgever een andere negatieve test (m.a.w. geen zelftest) aan zijn werknemer vragen voor hij/zij (opnieuw) aan het werk gaat ?
 5. Kan men een personeelslid sanctioneren wanneer hij of zij geen mondmasker draagt? En zo ja, op welke manier ?

F. Andere vragen

 1. Zijn CO2 -meters verplicht binnen bedrijven ?
 2. Mag ik borstvoeding geven als ik een infectie met COVID-19 heb ?
 3. Hoe gebruik ik een mondmasker op een correcte manier ?
 4. Kan COVID-19 erkend worden als beroepsziekte of arbeidsongeval ?


Vaccinatie

1. Waarom zou je je laten vaccineren ?

Het vaccin is vandaag absoluut noodzakelijk om de COVID-19-pandemie de baas te kunnen, hoognodig voor de volksgezondheid. Zonder vaccinatie en groepsimmuniteit is het onmogelijk terug te keren naar een normale manier van leven in de maatschappij! Jezelf laten vaccineren doe je met als doel :

 • de risicopersonen maximaal te beschermen
 • de hospitalisaties te verminderen en de zorg te ontlasten
 • toekomstige varianten de baas te kunnen
 • een vijfde / zesde golf te vermijden of af te zwakken
 • de economie te helpen  (horeca, evenementen, cultuur, vele andere sectoren,…) en werklozen te vermijden
 • zoveel mogelijk terugkeer naar een normaal leven


2. Welke vaccins zijn vandaag beschikbaar ?

Het is uiterst belangrijk te weten dat alle vaccins die in Europa worden toegediend, onderworpen werden aan de strenge controles van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA).
Het EMA voert heel strenge controles uit op alle geneesmiddelen die toegediend worden in Europa. Dus ook op vaccins. Op dit moment zijn volgende vaccins goedgekeurd:

 • Pfizer/BioNTech
 • Moderna
 • AstraZeneca (voor 41 jaar en ouder)
 • Johnson & Johnson (Janssen) 

3. Is het vaccin verplicht ?

Nee, zich tegen COVID-19 laten vaccineren is momenteel niet verplicht en geen enkele werkgever kan zijn werknemers daartoe verplichten. De vaccinatie wordt daarentegen wel sterk aanbevolen. Denk bijvoorbeeld aan een zorgverlener: de kans op overdracht van het potentieel dodelijke virus op een patiënt wordt aanzienlijk kleiner wanneer de zorgverlener gevaccineerd is. 

4. Wat weten we over de ontwikkelde vaccins? 

Er werden twee types vaccins ontwikkeld :

 • Vaccins op basis van Messenger-RNA (bv.Pfizer/ Biontech en Moderna)
 • Vaccins met virale vectoren (bv.AstraZeneca, Johnson & Johnson)

​De vaccins tegen COVID-19 voldoen aan dezelfde strikte eisen zoals alle andere vaccins. Ze mogen pas op de markt gebracht worden als er voldoende bewijsmateriaal is dat het vaccin van goede kwaliteit, doeltreffend en veilig is. De vaccins beschermen in belangrijke mate tegen hospitalisatie, en daar draait het natuurlijk om. Eén enkele dosis van het Janssen-vaccin beschermt minder goed dan oorspronkelijk gedacht, een tweede J&J-vaccin is nodig.
 

5. Ben ik al onmiddellijk beschermd na de vaccinatie ?

Nee, na vaccinatie heeft het lichaam 7 tot 14 dagen nodig vooraleer het kan starten met de aanmaak van antilichamen.
Een enkele dosis biedt verre van voldoende bescherming. 
Twee doses beschermen al veel beter. Op 17 november 2021 (datum van Overlegcomité) bestond de helft van de gehospitaliseerde patiënten uit niet-gevaccineerden (die met 1 miljoen zijn),  de andrre helft uit gevaccineerden (die met 9 miljoen zijn). Een dubbele vaccinatie beschermt dus 90% tegen hospitalisatie.

Toch zal uiteindelijk voor iedereen een derde vaccinatie nodig zijn om:

 • de risicopersonen maximaal te beschermen
 • de hospitalisaties te verminderen en de zorg te ontlasten
 • toekomstige varianten de baas te kunnen
 • een vijfde / zesde golf af te zwakken
 • de economie te helpen  (horeca, evenementen, cultuur, vele andere sectoren,…) en werklozen te vermijden
 • zoveel mogelijk een normaal leven te leiden

 

6. Hoe kan het dat het vaccin zo snel ontwikkeld werd? Zijn vaccins altijd betrouwbaar ?

Het proces dat altijd gevolgd moet worden bij de ontwikkeling van nieuwe vaccins, werd ook voor de COVID-19-vaccins gevolgd. Alleen overlappen de verschillende etappes zich nu deels. Geen enkele essentiële etappe werd overgeslagen. Bovendien baseert de ontwikkeling van het COVID-19-vaccin zich op vorige onderzoeksresultaten van gelijkaardige virussen, meer bepaald het eerste SARS-COV-2-virus en MERS-coronavirus.
Het gebruik van de RNA-techniek maakte ook een aanzienlijke tijdswinst mogelijk. De genetische RNA-code van het virus kenden we al bij het begin van de epidemie. We konden onmiddellijk starten met de ontwikkeling van een vaccin. Waarschijnlijk zal deze RNA-techniek ook in de toekomst gebruikt worden om pandemieën veroorzaakt door andere virussen en varianten, sneller de baas te kunnen. Wellicht is dat onze enige keuze in de toekomst als we ons willen beschermen tegen nieuwe varianten waartegen nu al nieuwe vaccins worden ontwikkeld.
Een andere belangrijke reden waarom snel kon ontwikkeld worden: de financiering! Overal ter wereld gaven overheden financiële ondersteuning door vaccins al aan te kopen voor ze helemaal beschikbaar waren. Omdat, nogmaals, een adequate vaccinatie de enige manier is om opnieuw tot een normaal leven en normale maatschappij te komen. Zonder vaccinatie is dat niet mogelijk.
Daarom gaven alle farmaceutische bedrijven absolute voorrang aan de ontwikkeling van een COVID-19-vaccinatie, en zetten ze andere ontwikkelingen on hold. Er werden 10 x meer mensen en middelen alsook de meest recente technologieën ingezet. Het is dus logisch dat de ontwikkeling van het vaccin 10 keer sneller ging. 

Overigens zal een nieuw vaccin tegen nieuwe varianten alleen maar kunnen gemaakt worden dankzij deze nieuwe technologie ! Gelukkig hebben we nu deze technologieën, en we zullen ze nog sneller moeten toepassen in de toekomst ! Een nieuwe golf zoals de eerste golf wil niemand , toch ?

7. Moet ik getest worden op COVID-19 vooraleer ik het vaccin krijg ?

Nee, u hoeft niet getest te worden op antistoffen voor de vaccinatie. Ook als u besmet bent zonder dat u het weet, kan het vaccin veilig toegediend worden. 

8. Ik ben zwanger of heb een kinderwens. Ik geef borstvoeding. Mag ik me laten vaccineren ?

JA! In tegenstelling tot eerdere aanbevelingen en gebaseerd op de meest recente wetenschappelijke gegevens en aanbevelingen, stelt de HGR in het aangepaste advies nr. 9622 dat alle zwangere vrouwen idealiter prioritair gevaccineerd moeten worden (fase 1b van de campagne), in tegenstelling tot niet-zwangere vrouwen en dat omwille van hun verhoogd risico op ernstige COVID-19-infectie voor de moeder en daarmee op premature bevalling.
Bovendien bevestigt de HGR dat de huidige beschikbare mRNA-vaccins tegen COVID-19 (Pfizer, Moderna) veilig kunnen gegeven worden aan zwangere vrouwen.
De vaccins met vectorvirus (Astra Zeneca, Janssen) zijn (momenteel) niet aangewezen tijdens de zwangerschap.
De HGR benadrukt dat de aanwezigheid van comorbiditeit(en) zoals verhoogde BMI vóór de zwangerschap, hypertensie, diabetes, enz. nog een bijkomend argument is om de vaccinatie van de zwangere vrouw aan te bevelen (zie advies HGR-9618).
Alle vrouwen die borstvoeding geven kunnen conform eerdere adviezen eveneens worden gevaccineerd. 

9. Ik ben gevaccineerd. Kan ik nog besmet raken met COVID-19 en nog anderen besmetten ?

Ja, maar vooral wanneer men helemaal niet of slechts gedeeltelijk gevaccineerd werd (één enkele dosis van Pfizer/Moderna/AZ). Na twee dosissen ligt het risico veel lager. De extra volledige vaccinatie (3 doses)  bij minstens 85-90 % van de bevolking zal de enige manier zijn om opnieuw naar een normaal leven zoals voorheen terug te kunnen keren.
 

10.  Kunnen de mRNA-vaccins je DNA veranderen ?

Nee, mRNA-vaccins worden intramusculair toegediend en het mRNA wordt door de spiercellen opgenomen. Het mRNA dringt de celkern niet binnen en zal dus niet in contact kunnen komen met jouw DNA of van dat van je ongeboren kind. Het mRNA verdwijnt al na een paar uur uit ons lichaam. 

11. Kan vaccinatie mijn vruchtbaarheid aantasten ?

Wanneer u COVID-19 had of wanneer u gevaccineerd werd, hebt u antilichamen tegen de spikes van het coronavirus aangemaakt. Er is bijna geen enkele overeenkomst tussen de eiwitten van deze spikes en de eiwitten die een rol spelen bij de vorming van de placenta aan het begin van de zwangerschap (syncytine-1). De overeenkomst is te laag om welke invloed dan ook te hebben op de placenta. Mocht dat het geval zijn, dan zouden zelfs de meest banale coronavirussen die een verkoudheid veroorzaken de vruchtbaarheid aantasten. Bovendien werd dat helemaal niet vastgesteld. Er is dus geen enkele reden om zich ongerust te maken. De statistieken over zwangerschappen en vruchtbaarheid bevestigen dat ook. 

12. Wat gebeurt er in het geval van ernstige bijwerkingen ?

Is een vaccin goedgekeurd? Ook daarna volgt het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) het vaccin en de studies op. Net zoals dat gebeurt voor geneesmiddelen of andere vaccins. 
Krijgt iemand na vaccinatie last van bijwerkingen die al dan niet in de bijsluiter staan vermeld? Dan kan je dit melden aan het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG). Experten van het FAGG evalueren die bijwerkingen. Dergelijke bevindingen worden ook wereldwijd gedeeld. Door de gegevens op grote schaal bijeen te brengen, worden eventuele signalen sneller ontdekt.
Treedt een zeldzame bijwerking op of loopt iets mis met de kwaliteit van een geneesmiddel of vaccin? Dan beoordeelt het FAGG dat en neemt ze actie waar nodig. Bijvoorbeeld door de bijsluiter aan te passen of zorgverleners te waarschuwen. In extremis wordt het geneesmiddel of vaccin van de markt gehaald. 

13. Zijn de twee of zelfs friedosissen van het vaccin noodzakelijk?

Ja, absoluut. Er is zelfs meer: we zullen met z'n allen een derde vaccin nodig hebben om dit ultra-besmettelijke virus (de deltavariant is nu al één van de meeste besmettelijk virussen voor de mens) en de toekomstige varianten de baas te kunnen!  

14. Is vaccinatie ook nodig indien ik reeds COVID-19 gehad heb?

Ja. We weten niet hoe sterk de opgebouwde immuniteit is na een COVID-besmetting en we weten ook niet hoe lang men die behoudt. Er zijn al verschillende gevallen gemeld van mensen die het virus gehad hebben en opnieuw besmet werden. Het is dus weinig waarschijnlijk dat de verworven immuniteit blijft aanhouden.  

15. Zullen we ons periodiek moeten laten vaccineren, bijvoorbeeld elk jaar?

Hoogstwaarschijnlijk wel! De derde prik voor iedereen komt eraan. Door de snelle ontwikkeling van nieuwe varianten, is een nieuwe vorm van het virus zeker mogelijk. Het zal dus noodzakelijk zijn om zich vroeg of laat opnieuw te laten vaccineren. Mensen die lijden aan een immuunziekte (zoals sommige vormen van kanker, nierstoornissen, enz.) kunnen minder beschermd zijn. De overheid zal die mensen daarom reeds eind 2021 voor een derde dosis uitnodigen.

16. Welke termijn moet men in acht nemen tussen twee verschillende types vaccins (bijvoorbeeld het vaccin tegen COVID en dat tegen tetanos) ?

Er wordt aangeraden om eventueel 14 dagen tussen de twee te laten, maar eigenlijk is dit niet echt belangrijk. Op basis van recente studies en eerdere ervaring met simultane vaccinatie kan men volgens de Hoge Gezondheidsraad personen gelijktijdig vaccineren tegen seizoensgriep en tegen COVID-19. De Hoge gezondheidsraad is van mening dat gelijktijdig vaccineren met andere vaccins dan seizoensgriep-vaccins ook mogelijk is.

Enkel vaccins met levende kiemen (mazelen, varicella, gele koorts) worden best 1 maand uitgesteld na een COVID-19-vaccinatie en vice versa. De voorrang gaat best altijd eerst naar het COVID-19-vaccin.

Reizen

1. Wat zijn de huidige maatregelen voor reizen naar het buitenland ?

Die maatregelen veranderen zeer snel, we raden aan om de beslisbomen van Sciensano te raadplegen.
De maatregelen hangen af van de kleur van de zones binnen de EU-landen. Die kleuren zijn terug te vinden door hier te klikken. Opgelet, de kleurcodes kunnen veranderen naargelang de situatie in een land op dat moment. Je moet dus regelmatig de officiële bronnen die de kleurcode bepalen, raadplegen.

 
 

Werkplek en telewerk  

Werkgevers dienen er op toe te zien dat de aanbevolen maatregelen in de generieke gids (mondmasker en afstand > 1.5 meter) worden gerespecteerd. Dit vermijdt dat er hoog-risicocontacten zijn, en dus ook geen quarantaines / afwezigheden als gevolg van covid-19 !
 

1. Wat met telewerk?

Telewerk wordt verplicht in de privésector en bij alle openbare besturen, tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering. Dit moet bijdragen aan het verminderen van het aantal contacten, ook op het openbaar vervoer. Per personeelslid is één terugkeerdag per week mogelijk. Vanaf 20 december wordt het aantal terugkeerdagen opgetrokken naar maximaal twee per personeelslid. De werkgever moet een maandelijks elektronisch register bijhouden dat ter beschikking gesteld wordt via het portaal van de sociale zekerheid

De werkgevers moeten bovendien nog steeds de maatregelen nemen om de optimale sanitaire voorwaarden te kunnen garanderen. Daartoe behoort de social distancing. De werkgevers moeten specifiek de passende preventiemaatregelen nemen, zoals bepaald in de Generieke Gids of de sectorale aanbevelingen..  

2. Blijft het dragen van het mondmasker verplicht op de werkplek?

 • Wederom , de werkgevers moeten specifiek de passende preventiemaatregelen nemen, zoals bepaald in de Generieke Gids. Het mondmasker is één van die passende maatregelen Elke persoon is verplicht om de mond en de neus te bedekken met een mondmasker wanneer de fysieke afstand van 1,5 meter niet kan worden gerespecteerd (zowel binnen als buiten), evenals wanneer men zich verplaatst in binnenruimtes. 
 • Verder ook nog volgens de Generieke Gids deze richtlijnen:
  • Het door de werkgever georganiseerd gemeenschappelijk vervoer is aanvaardbaar indien men het organiseert zodanig dat het risico op besmetting geringer is dan wanneer de werknemers zich met openbaar vervoer naar het werk zouden begeven. In elk geval is een mondmasker verplicht, en dient de toevoer van verse lucht te worden verzekerd. Men houdt zoveel mogelijk afstand van elkaar, ook bij het in- en uitstappen. Men werkt daarom best met vaste plaatsen. Men geeft ook bijzondere aandacht aan de hygiëne binnen de voertuigen.
  • Wie carpoolt, respecteert de grootst mogelijke afstand tussen elke persoon tijdens het vervoer en draagt een mondmasker. Beperk zoveel mogelijk het aantal personen in het voertuig. Bij elkaar zitten in de auto houdt extra besmettingsrisico’s in. Het is af te raden om met meer dan 2 personen samen in een gewone personenwagen te zitten (tenzij het gaat om personen die onder hetzelfde dak wonen of om steeds dezelfde personen die zich samen verplaatsen). Als je toch carpoolt, kies dan voor een vaste carpoolpartner.
  • Vermijd het gebruik van liften. Als dat niet kan, beperk dan het aantal personen dat gelijktijdig gebruik maakt van de lift (bv. slechts 1 persoon toelaten in een kleinere lift), hou afstand, draag best een mondmasker en sta rug aan rug.
  • Zorg naast mondmaskers ook voor voldoende en regelmatige verluchting van de werkruimten en sociale voorzieningen.
  • In de publiek toegankelijke ruimten van een bedrijf, publieke instelling of vereniging zijn mondmaskers opnieuw verplicht. 

Relatie werkgever-werknemer

1. Kan de werkgever zijn werknemers verplichten om zich in te enten ?

Een werknemer kan niet verplicht worden om zich in te enten tegen COVID-19. Hiervoor bestaat momenteel geen enkele wettelijke basis.
De welzijnswet en de codex over het welzijn op het werk voorzien een aantal beschermingsmaatregelen voor onder meer de personen die in contact komen met biologische agentia omwille van de aard van hun job. Op dit moment zijn de enige vaccinaties die door de codex verplicht worden: de vaccinatie tegen hepatitis B (voor de gezondheidszorg, laboratoria, tandartspraktijken en in functie van de risicoanalyse) en de vaccinatie tegen tetanos (landbouwsector, fruitteelt en pluimveeteelt). 

Voor het personeel in de gezondheidszorg zal de vaccinatie vanaf 01/01/2022 wel geleidelijk aan verplicht worden. Tot en met 31 maart 2022 geldt nog een overgangsperiode, daarna is het definitief verplicht. 

2. Kan de werkgever vragen om een negatieve zelftest ?

Een persoon kan de zelftest thuis uitvoeren om na te gaan of hij/zij al dan niet positief is.  Is het resultaat positief, dan voorziet de wet dat men de huisarts of een testcentrum moet contacteren.
In principe kan je werkgever niet vragen naar het bewijs van een negatieve zelftest voor men (opnieuw) start met werken. Een werkgever kan immers nooit een bewijs vragen of je geschikt bent om te werken. 

3. De werkgever kan geen negatieve test vragen, maar hoe zit dat met een vaccinatiecertificaat ? 

De werkgever mag geen enkel gegeven over de geschiktheid van de werknemer bijhouden.  Dat verbod werd bevestigd door de wet waarbij een recht op klein verlet wordt toegekend voor de werknemers met het oog op het toedienen van een vaccin tegen het coronavirus.  Volgens die wet kan de werkgever weliswaar de reden voor het klein verlet controleren, maar het is niet toegelaten om dat ergens te noteren of te registreren bij de loonverwerking.  Zo kan de werkgever niet nagaan of een werknemer al dan niet gevaccineerd werd.  

4. Mag een werkgever een andere negatieve test (m.a.w. geen zelftest) aan zijn werknemer vragen voor hij/zij (opnieuw) aan het werk gaat ?

Nee, dat kan niet om dezelfde reden.  Bovendien mag een werkgever, volgens de GDPR (regelgeving rond de verwerking van persoonlijke gegevens) geen gevoelige persoonsgegevens zoals gegevens over de gezondheid van een werknemer, verwerken.  Dat kan wel mits toestemming van de werknemer.  Maar in de relatie werknemer – werkgever kan er nooit sprake zijn van een vrijwillige toestemming. 

5. Kan men een personeelslid sanctioneren wanneer hij of zij geen mondmasker draagt? En zo ja, op welke manier ?

Elke onderneming moet de gepaste preventiemaatregelen treffen om te kunnen garanderen dat de afstandsregels kunnen nageleefd worden en om zoveel mogelijk bescherming te kunnen bieden. Die passende preventiemaatregelen zijn veiligheids- en gezondheidsvoorschriften van materiële, technische en/of organisatorische aard zijn zoals bepaald in de "Generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan”, die ter beschikking wordt gesteld op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, aangevuld met richtlijnen op sectoraal en/of ondernemingsniveau, en/of andere passende maatregelen die minstens een gelijkwaardig niveau van bescherming bieden.
De preventiemaatregelen worden op het niveau van de onderneming uitgewerkt met inachtneming van de regels van sociaal overleg. De onderneming informeert haar werknemers over die maatregelen.
Vanuit dat kader kan de werkgever ook het niet-respecteren van regels sanctioneren. Het is raadzaam om hier na te gaan of het arbeidsreglement hier uitsluitsel biedt.
 

Andere vragen 

1. Zijn CO2 -meters verplicht binnen bedrijven ?

Op het overlegcomité van 17/11/2021 werd beslist dat de werkplekken voldoende geventileerd moeten worden, hetgeen gecontroleerd dient te worden via CO2-metingen. Deze dienen bovendien versneld en veralgemeend ingevoerd "in alle lokalen van scholen en bedrijven waar veel mensen samenkomen". Volgens de Codex geldt dan volgende verplichting:

 • Ofwel wordt een ventilatiedebiet van 40 m³/u per aanwezige persoon gerespecteerd voor elk werklokaal (zie de technische gegevens voor de ventilatie);
 • Ofwel wordt ervoor gezorgd dat de CO2 -concentratie lager ligt dan 900 ppm voor 95% van de werktijd.

(Artikels III.1-34 tot III. 1-36 van de codex over het welzijn op het werk)
Bovendien stelt Cohezio een praktische tool ter beschikking om de maximaal toegelaten bezetting in een lokaal te berekenen, rekening houdend met de beperkte mechanische verluchting (ramen en deuren). Je kan die hier downloaden

2. Mag ik borstvoeding geven als ik een infectie met COVID-19 heb ?

Er is geen tegenaanwijzing voor borstvoeding. COVID-19 werd niet teruggevonden in moedermelk. Aangeraden wordt om borstvoeding te geven met een mondmasker en met inachtneming van hygiënemaatregelen (handen wassen alvorens baby of borsten aan te raken, eigen borstkolf te gebruiken of fles en de borstkolf goed schoon te maken na gebruik). Omdat het wel mogelijk is om de baby te infecteren in uw nabijheid, valt het te overwegen om (gekolfde) voeding door een gezond persoon te laten geven. 

3. Hoe gebruik ik een mondmasker op een correcte manier ?

Aanbrengen :

 • Vooraf de handen wassen of insmeren met een alcohol-oplossing
 • Haal slechts één masker tegelijk uit de verpakking en neem het bij het centrale deel aan de buitenkant vast.
 • Respecteer de richting van het opzetten, d.w.z. ofwel volgens de vermelding op het masker of bij afwezigheid van een specifieke indicatie, de meest gewatteerde kant op het gezicht aanbrengen.
 • Breng het masker op het gezicht door het vast te houden aan de linten
 • Het masker moet de neus, kin en mond bedekken. Het moet hermetisch worden aangebracht op het gezicht.
 • De rand van het masker goed aansluiten aan de neus om de waterdichtheid te verhogen en lekken te beperken.
 • Het masker mag enkel vastgenomen worden aan de linten.

Afnemen :

 • Het masker is het laatste beschermingsmiddel dat moet worden verwijderd.
 • Het moet worden verwijderd door het vast te houden aan de linten.
 • Na het verwijderen van het masker: was de handen grondig met zeep en water of gebruik een hydro-alcoholische oplossing. 

4. Kan COVID-19 erkend worden als beroepsziekte of arbeidsongeval ?

Alle info hierover kan u terugvinden op de website van Fedris.