Momenteel is telewerk verplicht voor alle functies die zich daartoe lenen en die niet noodzakelijk zijn voor de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten of de dienstverlening van het bedrijf.

Om in uw bedrijf te verduidelijken welke taken en/of functies een fysieke aanwezigheid vereisen en dus niet kunnen worden uitgevoerd tijdens telewerk, nodigen we u uit om het bijgevoegde document in te vullen.

Dit document zal ook ter beschikking moeten zijn van de bevoegde autoriteiten bij elke controle.

 

Als werkgever dient u voor de werknemers die niet in staat zijn om (permanent) aan telewerk te doen, ook een attest af te leveren waarin bevestigd wordt dat hun aanwezigheid op de werkplek noodzakelijk is.

We nodigen u ook uit om de checklist conformiteit in de context van verplicht telewerk in te vullen, om na te gaan of u wel alle preventiemaatregelen hebt genomen.

Cohezio blijft tot uw beschikking om advies te geven en u te helpen bij het toepassen van die wettelijke bepalingen.