Hervatting van consultaties met fysieke aanwezigheid vanaf 1 juli 2020
Thematische artikels 09 juni 2020

Hervatting van consultaties met fysieke aanwezigheid vanaf 1 juli 2020

Beste klanten,
Vanaf 1 juli 2020 keren we terug naar de normale gang van zaken : vanaf dan zullen de medische consulten met fysieke aanwezigheid opnieuw de regel worden. 
Bij deze consulten, of deze nu plaatsvinden in onze eigen centra of in onze medische car of in externe centra, dienen de volgende hygiënevoorschriften strikt worden nageleefd :  

  • Beperkt aantal personen dat tegelijk aanwezig mag zijn in de wachtruimte en consultatieruimte (1 persoon in wachtzaal, 1 persoon in consultatieruimte)

  • Social distancing tussen de aanwezigen

  • Kunststof/metalen stoelen

  • Ontsmetting van ruimten/apparaten

  • Plexiglasbescherming (aan receptie en in medische cars)

  • Vergeet niet dat het dragen van een persoonlijk mondmasker bij de consulten verplicht is voor alle betrokkenen.

Enige tijd geleden kondigden we een beetje voorbarig aan dat, ten gevolge van de COVID-19-crisis, de geldigheid van alle Formulieren voor Gezondheidsbeoordeling (FGB) verlengd zou worden tot 31 december 2020. Wij zien ons echter genoodzaakt deze informatie te nuanceren : de maatregel werd weliswaar besproken, maar werd tot nog toe nog niet officieel bevestigd. Wij wensen ons oprecht te verontschuldigen voor de mogelijks ontstane verwarring.  

De geldigheid van het FGB blijft dus vooralsnog gehandhaafd. De geldigheid is met andere woorden zoals het momenteel aangegeven staat op de formulieren van uw werknemers.

Wij stellen alles in het werk om elke werknemer die onderzocht moet worden in 2020 te zien.

Het is belangrijk dat we nu al overgaan tot de inplanning van de onderzoeken die uitgesteld moesten worden n.a.v. de COVID-pandemie, opdat deze niet allen pas op het einde van het jaar doorgang zouden vinden, hetgeen organisatorische problemen zou opleveren.

Concreet zullen de medische consulten de komende zes maanden als volgt georganiseerd worden :

  • Wat betreft de medische consulten die geannuleerd werden n.a.v. de lockdown : deze werknemers zullen opnieuw uitgenodigd worden in de loop van het jaar 2020. 
  • Wat betreft de periodieke medische onderzoeken en andere medische consulten die reeds ingepland werden voor het volgend semester, d.w.z. van 1 juli 2020 t.e.m. 31 december 2020 : deze blijven onveranderd behouden, mits inachtneming van de nodige veiligheidsmaatregelen. 

Wij willen u hartelijk danken voor uw vertrouwen,  de goede samenwerking en het begrip tijdens de periode van lockdown en wij twijfelen er niet aan dat wij hier ook in de toekomst op zullen kunnen rekenen.

Wij hopen dat de voortzetting of hervatting van uw activiteit onder de best mogelijke omstandigheden plaatsvindt. Als u vragen heeft, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via uw gebruikelijke contactpersoon of via de algemene gegevens die u onderaan deze webpagina terug vindt.

Blijf goed zorg dragen voor uzelf en de mensen om u heen.

De directie van Cohezio