Hervatting van de procedure voor de sociale verkiezingen: wanneer eindigt nu de occulte periode?
Wetgeving 29 september 2020

Hervatting van de procedure voor de sociale verkiezingen: wanneer eindigt nu de occulte periode?

De sociale verkiezingen waren oorspronkelijk gepland voor de periode van 11 tot en met 24 mei 2020.  Door de uitbraak van Corona zijn heel wat bedrijven verplicht moeten overschakelen op thuiswerk of bleven heel wat werknemers thuis, ziek of in quarantaine.  Sommige ondernemingen waren zelfs verplicht om hun activiteiten tijdelijk stop te zetten.  Dit maakte het voor vele bedrijven onmogelijk om  op een normale manier de sociale verkiezingen verder te organiseren. 

De sociale partners hebben dan ook de beslissing genomen om de procedure van de sociale verkiezingen tijdelijk op te schorten vanaf dag x + 36. 

 

Bevriezing op dag x + 35

Uiterlijk op dag x + 35 hebben de representatieve organisaties de kandidatenlijsten moeten indienen. Dit betekent dat een eerste voorstelling van de kandidaten gekend is bij de werkgever.  Op dat ogenblik weet de werkgever welke werknemers beschermd zijn tegen ontslag. Wij spreken hier over de periode van 17 tot en met 30 maart 2020.

De kandidatenlijsten konden nog niet aangeplakt worden gezien de procedure vanaf x + 36 werd bevroren.

 

Hervatting op dag x + 36

In juli verscheen een koninklijk besluit waarbij bekend werd gemaakt dat de uitgestelde verkiezingen voor de aanstelling van afgevaardigden van het personeel voor de ondernemingsraad en het comité zullen plaatsvinden gedurende een periode die aanvangt op 16 november 2020 en eindigt op 29 november 2020. Dit betekent dat de procedure hervat wordt vanaf dag x + 36 die tussen 23 september en 6 oktober zal liggen. 

Uiterlijk 5 dagen na de hervatting (dit is in de periode van 27 september tot en met 10 oktober) moet de werkgever de lijsten met de namen aanplakken in zijn onderneming. 

 

Een nieuwe occulte periode?

Met de hervatting van de procedure begint ook een nieuwe occulte periode te lopen. Gedurende een periode van 7 dagen na de aanplakking van de kandidatenlijsten kunnen de werknemers en de representatieve werknemersorganisaties immers een klacht neerleggen bij de werkgever tegen de ingediende kandidatenlijsten. Het gaat hier om elke interne klacht tegen de kandidaten.  Deze klachten worden voorgelegd aan de betrokken werknemersorganisatie die de lijst heeft ingediend. Daarna beschikt deze organisatie nog tot x + 54 om een nieuwe kandidatenlijst in te dienen bij de werkgever.  Uiterlijk op dag x + 56 zal de werkgever de nieuwe lijsten aanplakken.

Na afhandeling van de interne klacht kunnen zowel de kandidaten, de representatieve werknemersorganisaties als de werkgever nog een klacht neerleggen bij de arbeidsrechtbank. Dit moet gebeuren uiterlijk op dag X + 61. De rechtbank neemt een beslissing binnen de 14 dagen. 

Zijn er geen interne klachten ingediend, dan kan de werkgever ook nog een klacht indienen tegen de kandidatenlijsten. De klacht wordt ingediend bij de arbeidsrechtbank uiterlijk op dag x + 52. De rechtbank spreekt zich uit over de klacht binnen de 14 dagen. 

 

Vervanging van de kandidaten?

In een aantal gevallen kunnen de representatieve werknemersorganisaties ook kandidaten vervangen. Dit kan slechts in de volgende gevallen:

  • Bij overlijden van de kandidaat
  • Indien de kandidaat ontslag neemt uit de onderneming
  • Indien de kandidaat ontslag neemt uit de representatieve werknemersorganisatie
  • Wanneer de kandidaat van categorie wijzigt
  • Indien de kandidaat zelf zijn kandidatuur intrekt.

De vervanging van de kandidaten moet  gebeuren uiterlijk op dag x + 76.

 

Einde van de occulte periode?

Deze wijzigingen maken dat de kandidatenlijsten slechts definitief zijn op dag x + 77. Op deze dag kunnen geen wijzigingen meer doorgevoerd worden en weet de werkgever dus definitief wie kandidaat is voor het comité en/of de ondernemingsraad. 

Kortom, de occulte periode loopt tot dag x + 77, dit is de aanplakking van de definitieve kandidatenlijsten. Wij zijn op dat ogenblik in de periode van 3 tot en met 16 november.

 

Johan VAN MIDDEL
Legal expert Cohezio