HVAC (Heating, Ventilation en Airconditioning) in COVID-19 tijden
22 juni 2020

HVAC (Heating, Ventilation en Airconditioning) in COVID-19 tijden

De twee te implementeren maatregelen zijn

 1. het bevorderen van luchtverversing (vermindering van de concentratie van eventuele viruspartikels) en

 2. het beperken van luchtvermenging (luchtstromen) waarin eventuele viruspartikels aanwezig zijn.

De aanbevelingen wijzigen niet indien de lucht wordt verwarmd of gekoeld.


Indien het gebouw mechanisch wordt geventileerd 

Wanneer het gebouw mechanisch wordt geventileerd, moet de goede werking van de ventilatie worden verzekerd door een debiet van 30m3 verse lucht per uur per persoon of meer te garanderen, afhankelijk van de aard van de lokalen. Als men dit debiet niet kan verifiëren, moet er in ieder geval voor worden gezorgd dat er voldoende luchtstroom van buiten naar de binnenlokalen is.

Daarnaast moet worden aanbevolen:

 • de ventilatie te activeren zelfs als het gebouw niet bezet is;
 • de mechanische luchtverversing bijkomend te verhogen door in ieder geval de ramen te openen wanneer men het lokaal verlaat
  • 15 minuten tijdens de lunchpauze (de deur van het lokaal gesloten houden);
  • Voor vergaderingen / training: minimaal 5 min / uur, aan het begin van elk uur - vergeet niet de ramen te sluiten na de vergadering
 • gebruik het ventilatiesysteem enkel met buitenlucht, zonder gebruik te maken van de luchtrecirculatie;
 • de gebruikelijke instructies voor verwarming, koeling en bevochtiging handhaven;
 • zorg ervoor dat de luchtinlaten en uitlaatopeningen niet worden geblokkeerd;
 • vervang de filters volgens het gebruikelijke onderhoudsschema, waarbij de gebruikelijke beschermingsmiddelen van het onderhoudspersoneel worden gegarandeerd, vooral voor wat betreft de luchtwegen.

Indien het gebouw niet is uitgerust met mechanische ventilatie 

Als het gebouw niet is uitgerust met mechanische ventilatie, moeten de kamers worden geventileerd door de ramen te openen zodra u de kamer verlaat, ten minste 2 maal 15 minuten per dag.

Voor kamers die zijn uitgerust met airconditioning die werkt met luchtrecirculatie, mogen ze alleen worden gebruikt als temperatuurregeling hoogst nodig is, bijvoorbeeld tijdens hittegolven en met de laagst mogelijke snelheid om de verspreiding van virussen en verontreiniging tegen te gaan.

Eenvoudige ventilatoren moeten worden verboden in kamers waar meerdere mensen werken, en de luchtstroom mag niet rechtstreeks naar de persoon worden gericht als die alleen is.

Voor toiletten moet ten allen tijde mechanische ventilatie worden gehandhaafd, ook tijdens de periodes dat ze niet worden gebruikt. Als er geen mechanische ventilatie is, moeten de ramen geopend worden.

Wat betreft de strijd tegen COVID19 bij zeer warm weer, vergeet ook niet de volgende maatregelen die het welzijn kunnen verhogen:

 • telewerken als dit het thermisch comfort kan verhogen
 • externe zonwering, waardoor uw elektriciteitsrekening wordt verlaagd, zie ander artikel
 • een zomerse dress code toelaten

 

Foto 1 : airco-installatie met luchtrecirculatie (geen unit  aan de buitenkant van het gebouw) 

Foto 2 : airco-installatie meestal zonder luchtrecirculatie (met een unit  aan de buitenkant van het gebouw die verse lucht van buiten aanvoert) 

Foto 3 : knop om de luchtrecirculatie te desactiveren in een auto als voorbeeld ​ ​(op onderstaande foto staat de luchtrecirculatie aan, dit moet dus worden vermeden in de auto )

 

Het KMI spreekt van een landelijke hittegolf wanneer de maxima in Ukkel gedurende minstens 5 opeenvolgende dagen tenminste 25 graden halen, waarbij op minstens drie dagen 30 graden gehaald wordt.

Geraadpleegde bronnen:

Mathieu VERSEE
Preventieadviseur-arbeidsarts
Wetenschappelijk directeur