Indexatie van de jaarlijkse bijdrage
06 oktober 2020

Indexatie van de jaarlijkse bijdrage

Beste klanten,

Zoals voorgeschreven door de Codex over het Welzijn op het werk worden de bijdragen verschuldigd aan de Externe Dienst voor Preventie en bescherming op het werk jaarlijks, op 1 januari, aangepast aan de spilindex op 1 januari, voor zover deze overschreden werd t.a.v. het voorgaande jaar. Om u te helpen met de voorbereiding van uw voorbegroting voor 2021, wensen we u informeren dat de jaarlijkse bijdrage voor de prestaties van uw Externe Dienst voor Preventie en bescherming op het werk naar alle waarschijnlijkheid met 2% geïndexeerd zal worden op 1 januari 2021.