Investeren in het welzijn van je medewerkers, da’s logisch, toch?
Thematische artikels 25 april 2023

Investeren in het welzijn van je medewerkers, da’s logisch, toch?

Op 28 april vieren we jaarlijks de internationale dag van de veiligheid en gezondheid op het werk. Ter gelegenheid van deze dag willen we je uitnodigen samen met ons een denkoefening te maken. Wat als een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk niet verplicht was bij wet? Wat als er geen overheid bestond die toezicht hield op de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van alle werknemers? In een ideale wereld is die stok achter de deur niet nodig. Bij Cohezio trachten we zowel werkgevers als werknemers de meerwaarde van preventie te laten ondervinden: niet omdat het verplicht is bij wet, maar omdat het je bedrijf sterker maakt.

Gezondheid en welzijn als doel op zich

Bij Cohezio is de gezondheid en het welzijn van onze medewerkers een doel op zich, waarvoor geen externe motivatie nodig is. Werknemers zijn het kloppend hart van elk bedrijf. Investeren in de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van die medewerkers zou dus common sense moeten zijn. Traditioneel wordt dit echter nog vaak gezien als een wettelijke verplichting en financiële last. Hoog tijd dus om de balans op te maken!

In de volgende alinea’s geven we enkele voorbeelden uit studies die wijzen op de economische voordelen van een goed preventiebeleid: eerst geven we enkele voorbeelden van nadelige gevolgen bij gebrek aan preventie, maar nog veelbelovender zijn de studies die wijzen op de positieve economische effecten van tevreden werknemers.

Nadelige effecten bij gebrek aan preventie

Het woord preventie houdt per definitie reeds in dat je tracht een bepaald nadelig effect te vermijden. Een bedrijf dat niet inzet op preventie, gezondheid en welzijn zal hoe dan ook op een bepaald moment de rekening gepresenteerd krijgen. Dat kan zich op verschillende manieren uiten:

  • arbeidsongevallen en letsel en de daarbij horende kosten
  • het verliezen van talentvolle medewerkers
  • imagoschade en het gebrek aan aantrekkingskracht van het bedrijf
  • absenteïsme1. 

Voorbeeld: groot effect op absenteïsme

Uit een studie op vraag van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en uitgevoerd door onderzoekers verbonden aan de KU Leuven:

Volgens de objectieve prestatie-indicatoren waarmee rekening werd gehouden (sociale prestaties zoals absenteïsme en turn-over, operationele prestaties, commerciële prestatie en economische prestatie) zijn de resultaten gunstig voor de hypothese van een positief verband tussen het welzijn van de werknemers en de prestatie van het bedrijf. Zo wordt absenteïsme erg gelinkt aan behoefte aan recuperatie, aan gezondheidsproblemen, aan pijnen en kwaaltjes, aan een slechte algemene gezondheidstoestand alsook aan een gebrek aan voldoening in het werk en aan gebrek van betrokkenheid van het bedrijf. Uit onze gedetailleerde resultaten blijkt ook dat bepaalde risicofactoren, in het bijzonder het werkritme en de werklast, het waargenomen tekort aan competenties en het gebrek aan sociale ondersteuning, factoren zijn die het absenteïsme doen stijgen.”2

Kwaliteitsvol werk dankzij gezonde werknemers

De positieve argumenten vóór het investeren in je personeel zijn nog veelbelovender dan het afstraffende argument. De link tussen welzijn en individuele prestaties werd al in 1986 gelegd door de Amerikaanse onderzoeker Barry M. Staw in zijn model van de “happy-productive worker”. Het

menselijk kapitaal staat meer dan ooit centraal in de economische strategieën van ondernemingen. Het kwaliteitsniveau van de dienstverlening hangt rechtstreeks af van de activiteit van de werknemers en dus ook van hun motivatie.

Voorbeeld: Positieve correlatie tussen het welzijn van de werknemers en tevredenheid van de klanten

Uit een studie op vraag van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en uitgevoerd door onderzoekers verbonden aan de KU Leuven:

25% van de verschillen van tevredenheid van de klanten tussen de winkels is gelinkt aan de gemiddelde mate van tevredenheid die wordt uitgedrukt door het personeel. Meer algemeen zijn de klanten meer tevreden in de winkels waar het personeel van betere arbeidsomstandigheden geniet, duidelijk hun taak kent, een goede sociale ondersteuning heeft, een minder gespannen werkritme, waar het personeel zegt minder gestrest, meer tevreden en gezonder te zijn.”3

Conclusie

Een ambitieuze preventiestrategie van een gezond bedrijf stelt de mensen centraal, door zich te richten op de gezondheid en het welzijn van de werknemers. De gezondheid van de werknemers wordt een essentiële dimensie van de prestaties van het bedrijf, net zoals kwaliteit, risicobeheersing en rentabiliteit. Niet omdat het moet, maar omdat je bedrijf er sterker uit zal komen.

Begin vandaag. Neem de tijd om naar je werknemers te luisteren. Leer je managers hoe ze naar hun werknemers kunnen luisteren. En laat je ondersteunen door Cohezio om samen een plan op te stellen.

 

Bronnen

  • L’intégration du capital humain dans un outil de pilotage de la performance : le cas du tableau de bord stratégique, SPF Emploi, Université Catholique de Louvain, 2009
  • Is het welzijn op het werk een factor van bedrijfsprestatie?, Nathalie Delobbe, Louvain School of Management, 2012
  • La prévention des risques : Un atout pour la performance de l’entreprise, Pierre Canetto, INRS

 

1. Bron: Dossier "La prévention des risques : Un atout pour la performance de l’entreprise", Pierre Canetto, INRS
2. "Is het welzijn op het werk een factor van bedrijfsprestatie?", Nathalie Delobbe, Louvain School of Management, oktober 2012
3. ibid