Kennisuitwisseling tijdens de studiedag van BES
Actueel 04 mei 2023

Kennisuitwisseling tijdens de studiedag van BES

Onze kennis en expertise rond ergonomie blijven we elke dag ontwikkelen, in samenwerking met onze partners en klanten. We delen deze kennis graag met collega’s en concullega’s. Zo gaven we tijdens de nationale studiedag van BES (Belgian Ergonomics Society) eind maart in Louvain-la-Neuve een presentatie samen met de vervoersmaatschappij MIVB over enkele praktijkvoorbeelden rond ergonomie. Het werd een inspirerende kennisuitwisseling!

Nationale studiedag BES

BES (Belgian Ergonomics Society) is de professionele Belgische ergonomievereniging. Ze organiseren jaarlijks een nationaal congres, de gelegenheid bij uitstek om andere experten te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen.

 


Nauwe samenwerking tussen de interne en externe diensten voor preventie en bescherming op het werk

In 2018 startten we een intense samenwerking op tussen de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk van de MIVB en de ergonomen van Cohezio. Samen hadden we als doel om verschillende uitdagingen rond ergonomie aan te pakken. Extra aandacht ging uit naar verschillende ergonomische problematieken waarvoor oplossingen op maat moeten gevonden worden.

Betere ergonomie in de bussen

Er werden verschillende projecten opgestart om de ergonomie in de bussen te verbeteren, zowel voor de reizigers als voor de bestuurders. Zo werd er binnen de MIVB een werkgroep opgericht met verschillende leden uit verschillende diensten van het bedrijf, wat een participatieve aanpak mogelijk maakte. Een groot deel van het personeel werd betrokken bij dit project: 8.384 chauffeurs testten de zetels van de bestuurders op vlak van comfort, stabiliteit, regelbaarheid en ruimtelijke aspecten.

Een echt partnership van A tot Z

 Samen met MIVB staken de ergonomen van Cohezio de handen uit de mouwen en werd een mooi totaalproject afgeleverd: van bij de probleemstelling, bevraging, analyse, voorgestelde oplossingen, testfase, invoeren van het nieuwe materiaal, ontwerp van sensibiliseringsmateriaal voor het personeel, etc. Het gehele project was een mooie illustratie van hoe een goed partnership tussen een interne en externe dienst voor preventie en bescherming op het werk tot vruchtbare resultaten kan leiden.

 

Ben je ook geïnteresseerd om een gelijkaardige samenwerking op te starten met Cohezio? Neem vrijblijvend contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Marie Koziol,
Technical Risk Manager