Laat de herfstbooster niet links liggen!
Actueel 23 augustus 2022

Laat de herfstbooster niet links liggen!

In september wordt een nieuwe covid-19-vaccinatiecampagne opgezet. Alle volwassenen kunnen zich dan opnieuw laten vaccineren tegen covid-19, en hun antilichamen “boosten” om beter bestand te zijn tegen ernstige acute covid-19-infectie. Ouderen en risicogroepen komen eerst aan de beurt. Daarna volgt de rest, van oud naar jong.

Cohezio raadt deze “herfstbooster” zeer sterk aan voor alle werknemers en ook in het bijzonder voor werknemers uit de gezondheidssector. Deze laatsten worden door de Hoge Gezondheidsraad ook beschouwd als risicogroep (“personen actief in de zorg”) die prioritair dient gevaccineerd te worden.

Wie denkt dat een herfstbooster niet nodig zou zijn voor personen die in het verre of recentere verleden reeds een covid-19-infectie hebben opgelopen, vergist zich!
 

Vanaf wanneer mag je je laten vaccineren na een covid infectie ?  

De Hoge Gezondheidsraad (HGR), in haar advies 9721, beveelt een herfstvaccinatie aan ongeacht de voorgeschiedenis van COVID-19-infectie:

 • ten minste 14 dagen na herstel van symptomatische COVID-19,
 • of ten minste 14 dagen na een positieve (PCR) test voor asymptomatische COVID-19

Je moet dus je herfstbooster niet uitstellen of annuleren na een recente covid-infectie !
 

Vaccinatie beschermt beter dan een eerdere infectie

Op basis van de beschikbare wetenschappelijke gegevens kan de HGR geen uitspraak doen over de duur en impact van een COVID-19-infectie als klinische bescherming tegen ernstige covid. Bij vaccinatie kan men daarentegen wel goed de bescherming tegen covid in kaart brengen. globaal zijn de cijfers als volgt:

Voor gezonde personen, 18 tot 64 jaar:

 • Voor 18+ (alle volwassenen, ouderen inbegrepen): bescherming tegen opname op intensieve zorgen neemt zonder 2de booster zeer langzaam af van 93% na 0-50 dagen tot 89% na 150-200 dagen.
 • Maar bescherming tegen ziekenhuisopnames zonder 2de booster is afgenomen van 87% na 0-50 dagen tot 60% na 150-200 dagen.
 • Bovendien zou de virale afscheiding en besmettelijkheid  bij personen met herfstbooster lager liggen.

Werknemers en gezondheidswerkers in het bijzonder (die immers per definitie in contact staan met patiënten) zouden zich dus allen moeten laten vaccineren met deze tweede booster.
 

Risicogroepen die prioriteit krijgen

Merk op dat de HGR min of meer dezelfde prioritair te vaccineren risicogroepen identificeert voor de covid herfstbooster als voor het griepvaccin:

Categorie A: massaal te vaccineren

 • Groep 1:
  • Risicopersonen voor ernstig verloop
  • Personen ouder dan 65 jaar en bewoners van WZC
  • Elke persoon met  immunosuppressie of met comorbiditeiten prioriteit 1,2,3 volgens advies 9618
  • Alle zwangere vrouwen ongeacht de zwangerschapsduur (elke zwangere vrouw die nog niet gevaccineerd werd, dient gevaccineerd te worden met een volledige basisvaccinatie en 1e boosterdosis 6 maanden na de basisvaccinatie.
  • Alle zwangere vrouwen die al een booster hebben gekregen, moeten hun tweede boosterdosis in herfst / winterseizoen 2022 – 2023 krijgen, met een minimum interval van minimaal 3 maanden, maar bij voorkeur 6 maanden tussen de boosterdoses)
 • Groep 2:
  • Alle "personen actief in de zorg", binnen en buiten zorginstellingen.
 • Groep 3:
  • Personen die in hetzelfde huishouden wonen als mensen met een hoog risico op ernstige ziekte

Categorie B:

Personen tussen 50 en 64 jaar met enkele risicofactoren zoals obesitas (BMI ≥ 30 kg/m2), roken of overmatig alcoholgebruik.

Categorie C:

COVID-19 extra booster mogelijk op basis van individueel veiligheidsprofiel voor kinderen, adolescenten en volwassenen tot 64 jaar in goede gezondheid. (In België zullen enkel de 18-jarigen in aanmerking komen voor de herfstbooster, stagairs < 18 jaar kunnen mee worden gevaccineerd in de zorginstelling , zie https://www.vlaanderen.be/vaccinatie-tegen-covid-19 )

Voor organisatie in Brussel: zie https://coronavirus.brussels/nl/2022/07/13/cim-vaccinatie-covid/
Voor organisatie in Wallonië zie https://covid.aviq.be/fr/les-actualites/vaccination-contre-le-covid-19-en-wallonie-organisation-de-la-campagne-dautomne-2022 
 

Wat met het griepvaccin?

Gelijktijdige vaccinatie tegen covid en de griep is veilig en effectief. In geen geval zou een vaccinatie tegen covid echter mogen worden uitgesteld.

 • Voor COVID-19: de HGR beveelt aan dat alle risicogroepen worden gevaccineerd tegen uiterlijk eind september 2022.
 • Voor griep: de HGR beveelt vaccinatie tegen seizoensgriep in 2022 - 2023 aan vanaf medio oktober 2022.
   

Onze boodschap is dus:
Haal je booster, je bent er beter mee beschermd,
ongeacht je infectie-en vaccinatie-voorgeschiedenis!

 

Dr Mathieu VERSEE,
Wetenschappelijk directeur