Maatregelen tegen COVID-19: wat verandert er in september?
Actueel 06 september 2021

Maatregelen tegen COVID-19: wat verandert er in september?

Dinsdag 31 augustus is een reeks maatregelen in werking getreden die de bedrijven moeten blijven nemen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Sommige van deze maatregelen zijn een gevolg van de versoepelingen in Wallonië en Vlaanderen, en zijn niet van toepassing op het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In deze samenvatting verduidelijken we voor u deze maatregelen.

1. Telewerk

Sinds 1 september 2021 is telewerk niet langer een officiële aanbeveling in Wallonië en Vlaanderen: het is echter wel aan te raden om het structureel te integreren in het interne arbeidsbeleid van bedrijven, voor medewerkers van wie de functie zich ervoor leent.

Wettelijk gezien zijn werknemers van Waalse en Vlaamse ondernemingen dus opnieuw verplicht om op de werkplek te werken indien dit uitdrukkelijk in hun arbeidsovereenkomst is vermeld.

Cohezio staat klaar om zijn klanten te helpen bij de ontwikkeling van een intern telewerkbeleid.

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is er voorlopig geen verandering: telewerken wordt nog steeds sterk aanbevolen.

Ten slotte willen we mensen van de hiërarchische lijn en HR-afdelingen er blijven op wijzen hoe belangrijk het is om goed met uw personeel te communiceren over de preventiemaatregelen die binnen uw organisatie van kracht zijn.

 

2. Mondmaskers

Op de werkvloer, in Wallonië, Vlaanderen en Brussel:

  • Indien de veiligheidsafstand van anderhalve meter niet in acht kan worden genomen, is het dragen van een mondmasker noodzakelijk.
  • Zelfs indien de veiligheidsafstand en een goede ventilatie van de ruimte (zie hieronder) gewaarborgd zijn, blijft het dragen van een mondmasker toch sterk aanbevolen.

Een goede praktijk in bedrijven is het mondmasker te dragen wanneer men zich in de lokalen en gangen beweegt, en het eventueel af te zetten wanneer aan de bovengenoemde voorwaarden is voldaan.

In het Waals en het Vlaams Gewest stelt het ministerieel besluit zeer duidelijk: "Het dragen van een mondmasker is niet langer verplicht in voor het publiek toegankelijke ruimten van bedrijven, overheidsinstanties of verenigingen, maar de interne preventiedienst kan op basis van een risicoanalyse beslissen om de verplichting tot het dragen van een mondmasker in deze ruimten voorlopig nog te handhaven.” In het Brusselse Gewest blijft het dragen van een mondmasker op deze plaatsen verplicht.

 

3. Hoogrisicocontacten

Sinds 31 augustus zijn ook de test- en quarantainemaatregelen voor contacten met een hoog risico geëvolueerd. Ter herinnering: een hoogrisicocontact komt overeen met een langdurig contact met een bevestigd geval, gedurende meer dan vijftien minuten op een afstand van minder dan anderhalve meter, terwijl een van de twee personen het mondmasker niet correct droeg (met de neus en mond bedekt).

Wat te doen als een werknemer of werkneemster een hoogrisicocontact wordt:

Indien hij of zij volledig gevaccineerd is (meer dan 14 dagen geleden):

  • PCR-test op dag 1 (= dag na het contact) en op dag 7
  • Geen quarantaine als PCR negatief is op dag 1.
  • Quarantaine indien positief op dag 1, en zolang de uitslag niet negatief is.

Indien hij of zij niet of niet volledig gevaccineerd is (minder dan 14 dagen geleden):

  • Onmiddellijke quarantaine.
  • PCR-test op dag 1 (max. 72 uur na het contact).
  • Tweede test op dag 7 op zijn vroegst.
  • De quarantaine wordt pas opgeheven als de tweede test negatief is.

Bij een positief PCR-testresultaat wordt de isolatieperiode automatisch 10 dagen.

 

4. Gids voor ventilatie van de lokalen: luchtzuivering

In de tweede versie van de Generieke gids voor ventilatie en luchtkwaliteitsbeheersing tijdens een pandemie heeft de Ventilation Task Force het hoofdstuk ontwikkeld over luchtzuivering als aanvulling op de ventilatie van de werkplek.

De technische bijzonderheden van luchtzuivering worden beschreven in de gids, die kan worden gevonden door hier te klikken.

Bovendien wordt de verplichting om een meetinstrument voor de luchtkwaliteit (CO2-meter) te gebruiken, gehandhaafd voor horecagelegenheden en drankgelegenheden. Het apparaat moet zichtbaar zijn voor bezoekers. De streefnorm blijft 900 ppm CO2. Tussen 900 en 1200 ppm moet de inrichting beschikken over een ventilatie- of luchtzuiveringsplan. Boven 1200 ppm moet de inrichting sluiten.

In dit artikel geven de preventiedeskundigen van Cohezio u een schat aan informatie over CO2-meters.

 

Meer informatie: