Cohezio heeft rond COVID een breed aanbod aan sensibilisatiemateriaal uitgewerkt , waaronder affiches, brochures, stickers, enz.

Deze publicaties brengen de goede gewoonten die we moeten aannemen om onszelf en anderen te beschermen in herinnering en biedt verder een heleboel nuttige tips op het vlak van gezondheid, welzijn en ergonomie, ook voor mensen die aan telewerk doen.

Het materiaal kan worden gedownload op onze website en/of is ook gedeeltelijk beschikbaar in gedrukte vorm, op aanvraag via marketing@cohezio.be.

Aandacht ! Enkele van onze affiches werden sedert het begin van de crisis aangepast naar aanleiding van de actualiteit. U vindt hieronder de laatste updates. 

Raadpleeg onze cataloog met sensibilisatiemateriaal rond COVID-19

Download de bestelbon


Gezondheidstoezicht


 

 

 

Hygiëne, social distancing ...
 

 

 

 

Psychosociale aspecten

 

Andere

Publicaties rond telewerken, ...Nederlands       Engels

Bezoekersregister

Wij raden u aan om een bezoekersregister bij te houden, dat moet worden ingevuld door uw bezoekers wanneer ze uw organisatie binnenkomen. We stellen u hieronder een model daarvan voor. Zo kan worden nagegaan wie een langdurig contact heeft gehad met wie en kan er dus gemakkelijker contact worden opgenomen indien er een geval van COVID-19 wordt vastgesteld bij u of bij uw bezoekers.  
Hier vindt u de Word-versie.

Functielijst waarvoor aanwezigheid op de werkplek verplicht is

Momenteel is telewerk verplicht voor alle functies die zich daartoe lenen en die niet noodzakelijk zijn voor de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten of de dienstverlening van het bedrijf.

Om in uw bedrijf te verduidelijken welke taken en/of functies een fysieke aanwezigheid vereisen en dus niet kunnen worden uitgevoerd tijdens telewerk, nodigen we u uit om het bijgevoegde document in te vullen.

Dit document zal ook ter beschikking moeten zijn van de bevoegde autoriteiten bij elke controle.

Als werkgever dient u voor de werknemers die niet in staat zijn om (permanent) aan telewerk te doen, ook een attest af te leveren waarin bevestigd wordt dat hun aanwezigheid op de werkplek noodzakelijk is.

We nodigen u ook uit om de checklist conformiteit in de context van verplicht telewerk in te vullen, om na te gaan of u wel alle preventiemaatregelen hebt genomen.

Cohezio blijft tot uw beschikking om advies te geven en u te helpen bij het toepassen van die wettelijke bepalingen.