Ook de arbeidsartsen zitten op hun tandvlees!
Actueel 29 november 2021

Ook de arbeidsartsen zitten op hun tandvlees!

Dr. Evelyne Kerger trekt aan de alarmbel...
Sinds het begin van de crisis voeren de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk de taken uit in het kader van screening, tracing en covidvaccinatie, bovenop hun gebruikelijke taken. Ze hebben hun flexibiliteit en hun beschikbaarheid intussen wel bewezen.

De werklast is vandaag niet langer houdbaar. Als externe dienst voor preventie en bescherming op het werk nemen we het welzijn van ons eigen personeel zeer ter harte en steunen we onze arbeidsartsen volledig.

Zo werd er op maandag 29 november een persbericht gestuurd. We willen vooral dat het beleid op het vlak van tracing wordt herzien en gecentraliseerd, zodat onze arbeidsartsen zich opnieuw kunnen toeleggen op hun kerntaken. Gebeurt dat niet, dan zullen we niet langer in staat zijn om al onze wettelijke opdrachten uit te voeren, tenzij die ook worden herzien.

Lees ons persbericht hieronder:

PERSBERICHT 29/11/21

Ook de arbeidsartsen zitten op hun tandvlees!

Sinds januari 2020 vraagt een Koninklijk Besluit aan de Externe Diensten voor Preventie en Bescherming op het Werk (EDPBW’s) om voorrang te geven aan het uitvoeren van opdrachten in het kader van screening, vaccinatie (tegen covid) en tracing. De EDPBW’s hebben zich steeds bereid getoond om die taken uit te voeren, bovenop hun gebruikelijke taken. Op dit moment is de werklast echter volledig onhoudbaar geworden.

De EDPBW’s stonden steeds klaar voor het uitvoeren van taken in het kader van screening, tracing en vaccinatie tegen covid, bovenop hun gebruikelijke taken. Ze hebben hun flexibiliteit en hun beschikbaarheid intussen wel bewezen. Toen de eerste coronagolf in volle gang was, waren zij immers degenen die zorgden voor het coördineren en uitvoeren van de covidtesten bij het personeel van collectiviteiten (waaronder rusthuizen (en verzorgingstehuizen), centra voor geestelijke gezondheid of opvangcentra voor personen met een handicap). Zij waren degenen die vanaf december 2020 het zorgpersoneel vaccineerden. Zij zijn ook degenen die nu al anderhalf jaar de volledige tracing bij bedrijven voor hun rekening nemen. Enz. Enz.

De EDPBW’s hebben vandaag hun verzadigingspunt bereikt: hun andere wettelijke opdrachten (periodieke medische onderzoeken, medische re-integratieonderzoeken, medische onderzoeken bij de werkhervatting na een afwezigheid, medische onderzoeken bij de aanwerving, enz.) worden hen immers niet uit handen genomen. Die opdrachten mogen trouwens niet zomaar worden opgeschort, met het risico dat sommige professionals hun beroep niet langer mogen (blijven) uitoefenen. Hun medische en paramedische middelen zijn echter niet onuitputtelijk, vooral omdat er – zoals bij elk bedrijf – ook rekening moet worden gehouden met afwezigheden wegens ziekte of quarantaine van hun eigen personeel.

"Ik kom net van een vergadering met al mijn medical managers", zegt dokter Evelyne Kerger, Algemeen directeur van Cohezio, "en deze druk is niet meer houdbaar. Ik voel dat ze het ieder moment helemaal kunnen opgeven… Als Algemeen directeur op het gebied van welzijn op het werk kan ik niet doof zijn voor die – terechte – verzuchtingen. Ik ben het aan mezelf verplicht hen te beschermen. We mogen er niet aan onderdoor gaan, net nu er zal worden gestart met covidvaccinaties in bedrijven (zoals minister Vandenbroucke vorige zondag heeft aangekondigd). Het stellen van prioriteiten in de verschillende onderzoeken en opdrachten van de arbeidsartsen helpt niet: we kunnen het gewoon niet langer bolwerken. Vooral omdat we wel extra opdrachten krijgen, maar er ons tegelijkertijd geen enkele andere opdracht uit handen wordt genomen. En het is niet mogelijk om bijkomende arbeidsartsen te vinden, omdat er in deze sector al een welbekend tekort is!"

Vandaag zijn de opdrachten in het kader van screening, tracing en covidvaccinatie goed voor 30 tot 40 % van de activiteit bij de afdeling gezondheidstoezicht van Cohezio. En dat cijfer blijft stijgen.

"De huisartsen werden gehoord, de schoolartsen werden gehoord,…", gaat Dr. Kerger verder. "En de arbeidsartsen worden wat stiefmoederlijk behandeld, zoals vaak het geval is. Er wordt nochtans een nieuw systeem opgezet (omdat ook de federale contact tracing overbelast is), zodat de indexgevallen hun hoogrisicocontacten in de PRIVÉSFEER kunnen doorgeven. Waarom vragen we die personen niet om AL hun contacten, privé EN professioneel, in één keer door te geven?"

Als er niet snel een oplossing wordt gevonden, dreigt de volledige tracing in de ondernemingen in elkaar te storten. Dat zal tot gevolg hebben dat er geen controle meer is over de vele clusters in bedrijven, die vandaag voor het grootste deel onder controle zijn dankzij het dagelijkse werk, 7 dagen op 7, van de arbeidsgeneeskunde.

 

Perscontact:

Fabienne Defrance

0499/588.300

fabienne.defrance@cohezio.be