Het aanslaan van lasten is van het grootste belang voor het veilig hijsen en tillen van lasten. De risico’s bij het breken van de leng of het omkantelen of loskomen van de last vormen een groot gevaar voor de personen die in de nabijheid werken. De opleiding bestaat uit een theoretisch en praktisch gedeelte. De opleiding wordt afgesloten met een theoretisch (multiple choice) en praktisch examen.

Doelstellingen

Algemeen: veilig en efficiënt leren aanslaan en uitwijzen van lasten.
De cursisten leren de basistechnieken om:

 • op een juiste, verantwoorde en veilige wijze lasten aan te slaan en te verplaatsen
 • te communiceren met de bedienaar van het hijswerktuig

 

Voor wie ?

Iedere medewerker zonder of met beperkte ervaring die tijdens de uitvoering van de werkzaamheden lasten moet aanslaan en hijsen.
Voorwaarden : De kandidaat is minimum 18 jaar, beschikt over een verklaring van medische geschiktheid.

 

Programma

 

Theorie

 • Kennen van de inhoud van de veiligheidsfunctie.
 • Weten wat werkvergunningen zijn en deze kunnen interpreteren en naleven.
 • De basiswetgeving kennen voor iedere medewerker die lasten moet aanslaan.
 • Risico’s bij het aanslaan van lasten analyseren en controleren.
 • De veiligheidsvoorschriften kennen van aanslagmateriaal en hijstoebehoren.
 • De elementen kennen waaruit de dagelijkse controle van het aanslagmateriaal bestaat.
 • Het gebruik van PBM’s kennen.
 • Weten wat een goede hijs is.
 • Weten wat de gangbare hijstekens zijn en hoe men moet communiceren via radiocommunicatie.
 • Keuringsvereisten van het aanslagmateriaal kennen.
 • Aandachtspunten kennen bij veilige lastbehandeling.
 • Weten hoe deze materialen correct te stockeren.
 • Weten dat er verwisselbaar aanslagmateriaal bestaat: vormgesloten en krachtgesloten.
 • Weten dat er verschillende aanslagmethodes bestaan en weten wanneer je welke moet toepassen.
 • De krachten die in het aanslagmateriaal optreden berekenen.
 • Afkeuringscriteria.

Praktijk

 • correct gebruik van PBM’s
 • correct de veiligheidsvoorschriften toepassen
 • gewicht en zwaartepunt berekenen en inschatten
 • de controle van de gebruikte hijstoestellen nakijken (keuring en visuele controle)
 • het gepaste aanslagmateriaal en hijstoebehoren kiezen in functie van de toepassing
 • de wettelijke voorziene hand- en armseinen toepassen
 • correct radiocommunicatie gebruiken; op de juiste manier aanslaan
 • een risicoanalyse uitvoeren
 • de last juist positioneren

 

Praktische informatie

Afhankelijk van het type opleiding en zijn/haar profiel ontvangt de kandidaat :

 • een getuigschrift van deelname
 • een attest AV-004 of attest IS-006

 

Taal : Nederlands en Frans

Plaats : in onze opleidingscentra of bij de klant

 

Contacteer Academy voor meer info

 

 

 

Agenda van de komende opleidingen

Momenteel zijn er geen data voorzien voor deze opleiding.

U wil een opleiding
inplannen op een datum naar keuze ?

Contacteer ons