De wet welzijn van 4 augustus 1996 verplicht ondernemingen om een interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (IDPBW) op het werk op te richten en een Preventieadviseur aan te stellen.  Deze laatste dient niet alleen over de nodige kennis van de wetgeving inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk te beschikken, maar ook voldoende technisch en wetenschappelijk onderlegd te zijn om de hem opgedragen taken te kunnen vervullen.   

Voor wie ?

Preventieadviseurs :

  • die aan het hoofd staan van een interne dienst voor preventie en bescherming op het werk in een bedrijf van het type B of C
  • die deel uitmaken van een interne dienst voor preventie en bescherming op het werk in een bedrijf van het type A

 

Toelatingsvoorwaarden 

  • Multidisciplinaire basismodule : geen
  • Specialisatie van het tweede niveau : getuigschrift van hoger secundair onderwijs of
  • Een opleiding basisniveau preventieadviseur niveau III gevolgd hebben en nuttige ervaring van 5 jaar hebben in een preventiedienst
  • En geslaagd zijn in de multidisciplinaire basismodule (123 u)

 

 

 

Programma

  • Multidisciplinaire basismodule : biedt een algemene vorming in de verschillende domeinen van het welzijnsbeleid van de werknemers op het werk, de voornaamste risico's en de belangrijkste methoden van aanpak.
  • Specialisatie van het tweede niveau : Opleiding die vooral gericht is op de praktische aspecten van de preventie en die de deelnemers de nodige know-how moet meegeven om hun taken en opdrachten in dit domein te volbrengen.

 

Praktische informatie

Duur : 216 uren cursus (120 uur + 96 uur)

Prijs : op aanvraag bij academy@cohezio.be

 

 

Agenda van de komende opleidingen

Momenteel zijn er geen data voorzien voor deze opleiding.

U wil een opleiding
inplannen op een datum naar keuze ?

Contacteer ons