Op basis van artikel 1.5-8 van de Codex Welzijn op het werk, moet de hulpverlener beschikken over de nodige basiskennis en vaardigheden om de eerste hulp toe te passen. De werkgever bepaalt het aantal hulpverleners in functie van het aantal werknemers dat in zijn onderneming tewerkgesteld is, in functie van de resultaten van de risicoanalyse. Raadpleeg hiervoor gerust uw preventieadviseur of arbeidsgeneesheer van Cohezio.

Doelstellingen

De hulpverleners leren via praktische oefeningen en een minimum aan theoretische inzichten, een aantal basistechnieken aan om :

 • de vereiste procedures bij een noodgeval kunnen toepassen
 • op de juiste manier en zonder veel nadenken in noodsituaties kunnen optreden
 • hun verantwoordelijkheid als hulpverlener kennen en ze ook dragen
 • weten wat hun beperkingen zijn bij een interventie als hulpverlener.

 

Voor wie ?

De opleiding is bestemd voor iedere werknemer. Eén van de slaagcriteria voor het verkrijgen van het diploma is echter het kunnen uitvoeren van een cardiopulmonaire reanimatie. Dit houdt in dat men in staat moet zijn om te knielen, zodat men voldoende kracht kan uitoefenen met de armen (deelname bij zwangerschap in gevorderd stadium is dan ook af te raden).

 

Programma

 • Wettelijk kader
 • Rol van de hulpverlener
 • Hulpdiensten verwittigen
 • Ondersteuning van bewusteloos slachtoffer
 • Veiligheid, evacuatie en verplaatsing
 • Problemen met de bloedsomloop
 • Ademhalingsproblemen
 • Letsels van het bewegingsapparaat en specifieke letsels
 • Problemen gelinkt aan omgeving
 • Specifieke problemen en ongemakken
 • Technieken van de hulpverlener (zijdelingse veiligheidshouding, verbanden, ...)

 

 

Trainers

Onze medisch geschoolde en ervaren lesgevers beschikken over praktijkervaring in eerste zorgen en het geven van opleidingen.

 

Gebruikte methode

Via een interactieve manier (praktische oefeningen, ongevallensimulaties, rollenspelen) worden uw medewerkers opgeleid tot gediplomeerde hulpverleners.

 

Praktische informatie

 • Duur: 3 volledige dagen met verplichte aanwezigheid gedurende de 3 dagen.
 • Aantal deelnemers: Max 12 deelnemers.
 • Na succesvolle deelname aan de opleiding kan de deelnemer het diploma van hulpverlener verkrijgen. Iedere deelnemer ontvangt een Interventieregister Inzake Eerste Hulp.
 • De opleiding kan in ons opleidingscentrum georganiseerd worden of bij u in de onderneming.
 • Cohezio heeft een officiële erkenning van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg voor het geven van deze opleiding.

 

Prijs

Op aanvraag.

 

Meer informatie

Contacteer Academy
T 02 289 68 25
Academy@cohezio.be

 

Brochure "Een opleiding die levens kan redden"

 

 

Wanneer ?

Bekijk de data

Geïnteresseerd ?

Vraag een offerte

Agenda van de komende opleidingen

Momenteel zijn er geen data voorzien voor deze opleiding.

U wil een opleiding
inplannen op een datum naar keuze ?

Contacteer ons