De wetgeving in verband met de preventie van psychosociale risico’s op het werk (Wet welzijn op het werk van 4 augustus 1996 Codex Boek 1 Titel 3) verplicht de werkgever een intern preventiebeleid te voeren en procedures hiertoe te voorzien.

Hij kan ook een vertrouwenspersoon aanstellen. In dit geval moet hij ervoor zorgen dat de vertrouwenspersonen, binnen de twee jaar volgend op hun aanstelling, over de nodige vaardigheden en kennis voor de uitoefening van hun taken beschikken.

De opleiding die Cohezio verstrekt, laat de vertrouwenspersonen toe om te voldoen aan de wettelijke voorschriften, zo goed mogelijk het kader van hun opdrachten te begrijpen en de nodige vaardigheden te ontwikkelen om interpersoonlijke gesprekken te voeren.

Doelstellingen

Deze opleiding heeft tot doel de deelnemers de nodige kennis en vaardigheden bij te brengen omtrent wetgeving, procedures en psychosociale interventie, zoals bepaald in de Codex Boek 1 Titel 3.


Voor wie ?

 

Programma

  • Wettelijk kader rond de preventiestructuren en betrokken actoren.
  • Wettelijk kader over de rol en het statuut van de vertrouwenspersoon en de preventieadviseur psychosociale aspecten.
  • Psychosociale risico’s op het werk : stress, burnout, conflicten, kritische incidenten, verslavingen, de arbeidsorganisatie, de arbeidsinhoud, de arbeidsvoorwaarden, de arbeidsomstandigheden, de interpersoonlijke relaties op het werk, geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk, …
  • Procedures die bij wet zijn voorzien
  • Basisprincipes voor het beheersen van probleemsituaties, het uitvoeren van een psychosociale interventie, gesprekstechnieken.

 

Trainers

De opleiding wordt gegeven door de Preventieadviseurs psychosociale aspecten van Cohezio,

Gebruikte methode

Tijdens de opleiding wisselen theorie, praktijk, denkoefeningen, werkgroepen en rollenspelen elkaar af. De opleiding vertrekt vanuit de concrete ervaring van de deelnemers en is rond deze thema’s opgebouwd volgens een interactief werkmodel, wat een actieve medewerking van de deelnemers met zich meebrengt.

 

Praktische informatie

  • Duur: 5 dagen.
  • Van 8 tot maximum 12 deelnemers.
  • Verplichte deelname aan alle dagen, tijdens eenzelfde sessie.
  • De opleiding kan gegeven worden in uw organisatie als in ons opleidingscentrum.

 

Prijs

Op aanvraag.

 

Meer informatie

Contacteer Academy
T 02 289 68 07
Academy@cohezio.be

 

Opmerking

Na afloop van de opleiding worden de opgeleide vertrouwenspersonen die dit wensen in het opvolgingsnetwerk van bijscholing van Cohezio opgenomen.

Wanneer ?

Bekijk de data

Geïnteresseerd ?

Vraag een offerte

Agenda van de komende opleidingen

Momenteel zijn er geen data voorzien voor deze opleiding.

U wil een opleiding
inplannen op een datum naar keuze ?

Contacteer ons