Via het K.B. van 25 januari 2001 worden de veiligheid, de gezondheid en het welzijn bij het werken op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen geregeld. Wanneer er meerdere aannemers samenwerken, moet er verplicht een "Coördinator" worden aangesteld die over het welzijn van de werknemers op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen  zal waken. In ditzelfde K.B. staat beschreven aan welke vereisten van vooropleiding en ervaring de persoon die als Coördinator optreedt, moet voldoen; het KB van 19 december 2001 regelt de specifieke  vorming van een "Coördinator".

Voor wie?

 • Preventieadviseurs die hun diploma na 1 mei 2004 behaalden en via deze bijkomende module als coördinator wensen op te treden
 • Preventieadviseurs die reeds vóór deze datum over een diploma beschikten, maar toch de nodige know how in het domein willen verwerven
 • Preventieadviseurs die niet persoonlijk als coördinator op een bouwwerf optreden, maar de nodige kennis willen opdoen om van op afstand het goede verloop van de werken op te volgen en het welzijn van hun werknemers willen bewaken

 

Toelatingsvoorwaarden

 • Getuigschrift  van Preventieadviseur niveau I of  II.
 • Elkeen kan als "vrije leerling" de cursusmodule volgen en een aanwezigheidsattest verkrijgen.

 

Inhoud

 • Burgerlijke aansprakelijkheid en strafrechtelijke verantwoordelijkheid van coördinator en andere partijen; verzekerbaarheid
 • Herhaling  algemene risico’s welzijn op het werk
 • Rollen en bevoegdheden van coördinator en andere partijen; reglementering  terzake
 • Uitdieping specifieke risico’s  tijdelijke of mobiele bouwplaatsen
 • Risicoanalyse:  samenwerking op de werf; postinterventiedossier ; beoordeling veiligheidsplannen aannemer

 

 

 • Voorstelling van de coördinatieinstrumenten (VGP, CD, PID, CS, VK) en aanleren van de coördinatietechnieken
 • Wet i.v.m. overheidsopdrachten en opdrachten van aanneming van werken; reglementeringen i.v.m. overeenkomsten
 • Coördinatie in tijd en ruimte
 • Wegsignalisatie en leefmilieu
 • Procedure arbeidsongevallen en EHBO
 • Coördinatietechnieken en - structuur
 •  Eindevaluatie

 

Praktische informatie

Duur : 30 uren cursus (+ eindevaluatie)

Prijs : op aanvraag bij academy@spmt-airsta.be

Agenda van de komende opleidingen

Momenteel zijn er geen data voorzien voor deze opleiding.

U wil een opleiding
inplannen op een datum naar keuze ?

Contacteer ons