De permanente vorming van een vertrouwenspersoon vormt een belangrijke schakel bij het voorkomen en aanpakken van psychosociale belasting in uw onderneming of instelling. Deze bijscholing wordt georganiseerd in navolging van de basisopleiding voor vertrouwenspersonen en biedt de mogelijkheid om stil te staan bij het eigen handelen in de praktijk en na te denken over de situaties die men mogelijks heeft meegemaakt.

Doelstellingen

De bijscholing heeft als doel de verdere verdieping van kennis en de optimalisatie van vaardigheden (zoals o.a. gesprekstechnieken, bemiddeling). Praktijkervaringen kunnen in een sfeer van vertrouwelijkheid besproken worden. Daarnaast biedt het ook de mogelijkheid aan de vertrouwenspersonen om te netwerken.

 

Voor wie ?

Vertrouwenspersonen die de basisopleiding hebben gevolgd.

 

Programma

De dagorde ligt op voorhand vast maar kan aangepast worden in functie van verwachtingen van de deelnemers.

Voorbeelden:

  • Uitwisselen van ervaringen
  • Uitdiepen van bepaalde thema's
  • Bespreken van gevalstudies (intervisie)
  • Verder inoefenen van gespreksvaardigheden
  • Netwerking

 

Trainers

Deze terugkomdag wordt gegeven door de preventieadviseurs psychosociale aspecten van Cohezio , die over een ruime praktijkervaring beschikken op het terrein.

Gebruikte methode

Tijdens de opleiding wisselen theorie, praktijk, denkoefeningen en rollenspellen elkaar af. Er wordt gestreefd naar maximale interactie, waarbij de concrete ervaringen van de deelnemers als basis kunnen dienen.

 

Praktische informatie

  • Duur: 1 dag
  • De opleiding kan gegeven worden in de lokalen van uw organisatie of in onze lokalen. De opleiding kan eveneens in onze kantoren doorgaan op basis van een individuele inschrijving (open opleiding).

 

Prijs

Op aanvraag

 

Meer informatie

Băo academy

 

Agenda van de komende opleidingen

Momenteel zijn er geen data voorzien voor deze opleiding.

U wil een opleiding
inplannen op een datum naar keuze ?

Contacteer ons