Is er een positief geval onder uw personeel ? Had hij of zij contact met andere collega’s ? Wat zijn de laatste aanbevelingen van de overheid? In welke gevallen dient u contact op te nemen met uw arbeidsarts en wat is precies diens rol?  Op al deze vragen waren verschillende antwoorden in de loop van de afgelopen maanden.  Het is dus normaal dat men soms niet meer wat nu precies gangbaar is en wat men doet volgens de regels die momenteel van kracht zijn. Om u te helpen door het bos de bomen te zien, vindt u hier alle recente informatie, die up-to-date wordt gehouden door onze experts. 
 


Nederlands        Duits

 

Beslisbomen Sciensano

Een beknopt overzicht van de quarantaine/isolatie- en testmaatregelen in verschillende situaties. 

 

Hoe verloopt het traceren en testen van
COVID-19-gevallen in het bedrijf ?
Wat is de rol van uw arbeidsarts ?

Download het document "contact tracing"