Antwoorden :

  • Vraag 1: het juiste antwoord is 3. De term ergonomics werd voorgesteld in 1949, niet lang na de tweede wereldoorlog. Wetenschappers onderzochten de oorzaak van de menselijke en materiële verliezen bij het gebruik van oorlogstuig (vliegtuigen, tanks, enz.) tijdens de tweede wereldoorlog. De verliezen, die werden toegeschreven aan menselijke fouten, leken vooral verband te houden met het onaangepaste ontwerp van de stuurinrichting en met een gebrek aan kennis van de werking ervan. Daarbij kwam ook nog eens de stress van de gevechten. Dat was het moment waarop de ergonomie een wetenschappelijke discipline werd.
     
  • Vraag 2: het juiste antwoord is 1. De grondlegger van de ergonomie is de ingenieur en psycholoog MURRELL uit Wales, die in 1949 samen met de andere wetenschappers Floyd en Welford het ergonomiebedrijf "Ergonomics Research Society" oprichtte.
     
  • Vraag 3: het juiste antwoord is 4. De wervelkolom is niet recht, zoals ze getekend wordt in figuur 5. Ze heeft 4 welvingen, natuurlijke krommingen genoemd. De aansporing "Sta recht" klopt dus wellicht niet helemaal!

 

Zie Quiz over ergonomie en preventie van musculoskeletale aandoeningen.