Reflecties over de Mens centraal in organisaties in een post-COVID periode : Whitepaper voor management en HR
Thematische artikels 07 juli 2020

Reflecties over de Mens centraal in organisaties in een post-COVID periode : Whitepaper voor management en HR

De wereld is en blijft van streek door de gezondheidscrisis die COVID-19 veroorzaakte. Dat geldt ook voor de werkwereld.  Degenen die konden blijven werken, hebben hoofdzakelijk anders moeten leren functioneren, teams hebben nieuwe manieren om te oriënteren uitgevonden, managers sprinten al maanden om alle urgenties te ondervangen.

Vanuit de wens de behoeften van werknemers en managers in deze ongeziene crisissituatie te begrijpen, heeft BAO Group (zusteronderneming van Cohezio) ongeveer zestig CEO's en HR-managers, komende uit diverse organisaties (van KMO’s tot zeer grote bedrijven) bijeengebracht in elf videopanels. Deze panels vonden plaats in mei en juni, in volle crisis dus.

Er kwamen zeven thema's naar voren die de grootste bezorgdheden beschrijven.  Hierop gaven de coaches en trainers professionele reacties, samengevat in een White Paper van 30 pagina's met als titel "Reflecties over de Mens centraal in organisaties in een post-COVID periode".

De COVID-crisis heeft latente behoeftes aan het licht gebracht en zorgde ook voor een aanzienlijk verstoorde werking van het management zowel binnen privé-bedrijven als publieke organisaties. Verschillende emoties en de zoektocht naar hun betekenis werden op brutale wijze bloot gelegd en versterkt. Dit deed de vraag rijzen of managers in staat zijn om voor hun medewerkers zorg te kunnen dragen in een professionele context en tegelijkertijd hun eigen emoties te (h)erkennen.

Het managen van emoties (angst, verdriet, woede, vreugde) en waarden (eerlijkheid, discipline, respect, ...), is een vak op zich. Aan de hand van de vragen uit het werkveld stellen de coaches en trainers van BAO Group in deze White Paper een twintigtal pistes voor: concrete voorstellen om werknemers te ondersteunen in deze post-Covid chaos. Deze voorstellen geven de elementen aan waar teams en managers rond kunnen werken (werken met emoties, regels en waarden, samen zoeken naar betekenis en motivatie, communicatie...) en adviseren hoe dit haalbaar te maken met specifieke technieken (collectieve intelligentie, EFT, individuele en collectieve coaching, enz.).

'Het is pas als de COVID-Tsunami voorbij is, dat de golven ontstaan', stelt Pierre Lucas, directeur van BAO Group. Ze zullen worden versterkt door het domino-effect van faillissementen en herstructureringen. Om het hoofd boven water te houden kunnen managers niet gewoon hun "business as usual" hervatten, het is immers zowel dringend als essentieel om emoties op een professionele manier te benaderen, te beginnen met die van henzelf. Angst is bijvoorbeeld een gevaarlijker en besmettelijker virus dan een computervirus. Het beïnvloedt de mentale gezondheid van werknemers, zowel op het werk als in hun privéleven. De aanpak hiervan is dus werk voor specialisten."

Deze “White Paper”, onder meer bestemd voor directieleden en HR-managers, is op aanvraag beschikbaar.  Dit kan via onze website www.bao-group.be/nl of per mail: info@baogroup.be.

 

Wie zijn we?

BAO Group ontstond in 1999 voortvloeiend uit de ontmoeting van ervaren coaches, gedreven door dezelfde wens: met hun ervaring een blijvende verandering in de samenleving implementeren. Door individuen, teams, organisaties en bedrijven te ondersteunen bij het ontdekken van hun intrinsieke potentieel. Naast individuele en collectieve coaching biedt BAO Group een scala aan participatieve trainingen zoals leiderschaptrainingen, preventie en beheer van burn-out en stress, teamdynamiek, communicatie, omgaan met verandering ... Met de bedoeling een energie van autonomie, empowerment, afstemming en vitaliteit voor werknemers in bedrijven te bewerkstelligen.

BAO Group werd in 2016 overgenomen door Cohezio, Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk.

 

Perscontact:

Sofie Vermeir – s.vermeir@baogroup.be – 0486 86 91 19