Rookverbod op publiek toegankelijke plaatsen: recente wijzigingen
Wetgeving 27 mei 2024

Rookverbod op publiek toegankelijke plaatsen: recente wijzigingen

De wet rond het rookverbod op publiek toegankelijke plaatsen werd onlangs aangepast.

Vanaf 15 april 2024:

  • Is het voor minderjarigen strikt verboden om rookkamers in de horeca te betreden
  • wordt het rookverbod in het openbaar vervoer uitgebreid naar het professioneel personenvervoer: daarbij moet men denken aan voertuigen als taxi’s, übers, schoolbussen, toeristenbussen, supportersbussen, … Het verbod geldt overigens eveneens voor deze voertuigen wanneer zij buiten dienst zijn.

Vanaf 31 december 2024:

  • mag er op bepaalde publieke openluchtterreinen niet meer gerookt worden. Het gaat om terreinen zoals pretparken, kinderboerderijen, speelterreinen, dierentuinen en sportterreinen. Op deze plaatsen kunnen er echter wel goed afgebakende rookzones worden ingericht.
  • Mag er binnen een straal van 10 meter van de in- en uitgang van openbare bibliotheken, ziekenhuizen, zorgcentra, rust- en verzorgingstehuizen, kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang, scholen (basis-, secundair- en hoger onderwijs alsook kunstacademies) niet meer gerookt worden.  De rook vrije zone moet duidelijk aangegeven zijn (bvb. markeringen op de grond, borden, etc.). Bestaande antirooksignalisatie wordt ook toegestaan, mits de rookvrije zone voldoende duidelijk wordt aangegeven. Reeds bestaande, goed gedefinieerde rookzones binnen deze 10-meter straal mogen echter behouden blijven tot 31 december 2028.

De wetswijzigingen legt ook straffen op voor overtredingen. Overtreders kunnen een boete krijgen van 208 tot 8000 euro.

Een uitgebreidere toelichting vindt men op https://www.health.belgium.be/nl/gemeenschappelijke-informatie-en-voorschriften-3


Meer info

Wet van 26 maart 2024 tot wijziging van de wet van 22 december 2009 betreffende een regeling voor rookvrije plaatsen en ter bescherming van de bevolking tegen tabaksrook