Snelle antigeentesten
Wetgeving 26 april 2021

Snelle antigeentesten

Snelle antigeentesten spelen een belangrijke rol bij het opsporen van personen die besmet zijn met Covid-19. Met deze testen kan men binnen een korte termijn nagaan of een persoon al dan niet besmet is. Op deze manier kansneller worden overgegaan tot isolatie van besmette personen en de contactopsporing. Deze snelle antigeentesten laat de werkgever ook toe om hun medewerkers te laten testen (op vrijwillige basis!). Bovendien laat het aan iedere persoon toe om zichzelf te testen.

Een wettelijk kader voor de verkoop en het uitvoeren van deze testen is terug te vinden in de wet van 22 december 2020 met betrekking tot snelle antigeentesten en de registratie van gegevens betreffende de vaccinaties in het kader van de strijd tegen de Covid-19 pandemie.  Deze wet bepaalt dat de levering van de snelle antigeentesten beperkt wordt tot de personen die de test kunnen uitvoeren zoals de triage- en afnamecentra, erkende klinische laboratoria en ziekenhuizen en ook de erkende artsen zoals de huisarts, bedrijfsarts of de artsen van het CLB. De levering was ook voorzien aan geregistreerde distributeurs, met uitzondering van de vergunde apotheken. 

De wet inzake antigeen- en zelftesting heeft ondertussen het verbod om snelle antigeentesten te stellen aan de vergunde apotheken opgegeven. Nieuw is ook dat bij het gebruik van de zelftest, een persoon bij een positief resultaat zo snel mogelijk de huisarts of een testcentrum moet contacteren. 

 

Bron: Wet van 2 april 2021 inzake antigeen- en zelftesting, Belgisch staatsblad van 7 april 2021.

Johan Van Middel,
Corporate legal expert Cohezio