Telt uw bedrijf meer dan 50 werknemers? Het is mogelijk om de vaccinatiegraad te kennen!
Wetgeving 14 oktober 2021

Telt uw bedrijf meer dan 50 werknemers? Het is mogelijk om de vaccinatiegraad te kennen!

Sinds begin oktober is het voor bedrijven mogelijk, via hun dienst voor arbeidsgeneeskunde na te gaan hoeveel werknemers gevaccineerd werden. De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg preciseert: Enkel de bedrijven met minstens 50 werknemers kunnen de vaccinatiegraad binnen hun bedrijf te weten komen via de (interne of externe) preventiedienst.

Wat wil men daarmee bereiken?

De Task Force Vaccination initieerde dit en wil hiermee uiteraard het personeel binnen de bedrijven met een lage vaccinatiegraad sensibiliseren.  

Uw EDPBW staat aan uw zijde om de werknemers die zich niet lieten vaccineren, te sensibiliseren over het belang zich uiteindelijk toch te laten inenten. Er kunnen verschillende acties ondernomen worden, samen met uw arbeidsarts.  

Concreet betekent dit dat uw arbeidsarts u op vraag van de werkgever de vaccinatiegraad zal meedelen. Deze gegevens worden naar het  Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk van uw bedrijf gestuurd  of bij afwezigheid daarvan, naar de vakbondsafvaardiging van uw bedrijf.

Meer informatie vindt u hier

Wat kan binnen mijn bedrijf georganiseerd worden?

We zijn ervan overtuigd dat het verschaffen van uitgebreide, toegankelijke, transparante informatie gebaseerd op de meest recente beschikbare wetenschappelijke gegevens en rechtstreeks gegeven door een arts een efficiënte manier is om mensen gerust te stellen en te overtuigen. Dat bleek ook reeds uit de praktijk. Daarom organiseert Cohezio voor u én bij u ter plaatse informatiesessies met de mogelijkheid tot vraag en antwoord. Op die manier willen we uw personeel sensibiliseren rond het belang van vaccinatie. We stellen ook zeer uitgebreid sensibiliseringsmateriaal over COVID ter beschikking, dat kan u aan uw werknemers uitdelen.

Ontdek hier ons volledige aanbod aan sensibiliseringsmateriaal om te downloaden en/of te bestellen.

We werken momenteel ook aan een volledig nieuwe serie affiches die u bij ons kan bestellen en/of rechtstreeks op onze website kan downloaden. Daarin wordt een antwoord geboden op de belangrijkste argumenten tegen vaccinatie.  

Wat is het ultieme argument dat men kan geven aan de werknemers die zich nog niet hebben laten inenten?

Het is uitermate belangrijk om de mensen die zich nog niet lieten inenten eraan te herinneren dat zich laten vaccineren geen individuele stap is. Wie zich laat inenten, beschermt eerst en vooral de anderen! In de eerste plaats de risicopersonen (senioren, risicopatiënten, personen die zich om medische redenen niet kunnen laten inenten, enz.).

Zich (volledig) laten vaccineren maakt het ook mogelijk om de vaccinatiegraad van het land omhoog te krikken, en daarmee dus ook een versoepeling van de veiligheidsmaatregelen te bereiken en op die manier dus naar een normaal leven terug te keren, zonder de noodzaak van tests, mondmaskers, Covid Safe Tickets. Zelfs al blijven deze maatregelen behouden terwijl de laatste niet-gevaccineerde personen hun vaccin laten toedienen, kunnen we bevestigen dat als minstens 90% van de Belgische bevolking gevaccineerd was, de maatregelen opgeheven zouden worden. Laat ons eens een vergelijking maken: iemand wil autorijden, maar weigert het rijexamen af te leggen. Is het normaal dat men opnieuw van alle activiteiten wil kunnen genieten zonder dat men zich laat inenten?

Wilt u opnieuw kunnen feesten “zoals vroeger”? Dan weet u wat u daarvoor moet doen!

 

“Men kan de vaccinatie van minstens 85 tot 90% van het personeel zien als de veiligheidsgordel van een bedrijf. Men loopt nog steeds een risico, zoals wanneer men achter het stuur kruipt, maar de kans op ernstige verwondingen bij een eventueel ongeval (besmetting) ligt aanzienlijk lager.”- Dr. Mathieu Versée

Wees heel aandachtig…

Opgelet! Ook als velen onder uw werknemers gevaccineerd zijn, moeten de preventie- en veiligheidsmaatregelen nog steeds gerespecteerd worden!

Binnen het kader van de steeds veranderde maatregelen in bedrijven (afhankelijk van de regio waar je bedrijf gevestigd is), raden wij u ten stelligste aan een risicoanalyse te laten uitvoeren om te weten welke maatregelen genomen en/of behouden moeten worden binnen uw organisatie.  

Cohezio stelt u deze voorbeelden van maatregelen voor, afhankelijk van de vaccinatiegraad binnen uw bedrijf:

Vaccinatiegraad bij de werknemers

Afstand van 1,5m overal respecteren

Mondmasker dragen

Reinigen van gedeelde oppervlakken en voorwerpen

<70%

Zoveel mogelijk

  • Gesloten ruimten en sociale voorzieningen;
  • Vergaderingen >2u, zelfs in grote lokalen met de mogelijkheid van > 1,5m afstand;
  • Elke verplaatsing

++

70-89%

Indien mogelijk

  • Gesloten ruimten en sociale voorzieningen;  
  • Verplaatsingen bij “druk verkeer”
  • Zeer slechte verluchting

+

≥ 90%

Alleen als het mogelijk is en uit beleefdheid

Enkel indien:

  • Face-to-facegesprek > 15 min  
  • Door de werkgever georganiseerd transport
  • Bij verkoudheid (+ test) uit beleefdheid zoals in Azië)

Normaal (“terugkeer naar een normale situatie”) – meer handhygiëne dan in 2019.

Indien < 900 ppm CO2, zijn de maatregelen bij een hogere vaccinatiegraad mogelijk:

Lokalen > 900 ppm CO2: bijkomende ventilatie,

Lokalen > 1200 ppm CO2: + mondmaskerplicht,           

Lokalen > 1500 ppm CO2: + bezetting van het lokaal verminderen + 30 minuten verluchtingspauze.

Cohezio kan u sensoren geven om CO2-metingen in uw lokalen uit te voeren.

Deze tabel is gebaseerd op de formule 1-1/R0:

1-1/R0 is de vaccinatiegraad die men wil bereiken (groepsimmuniteit) en waarbij de virusoverdracht kan verhinderd worden zonder andere preventiemaatregelen, omdat het virus geen gevoelige personen meer kan besmetten.

Hierbij is R0 het basisreproductiegetal, m.a.w. het aantal niet-gevaccineerde personen dat door een besmettelijk persoon kan worden geïnfecteerd (met covid) als geen enkele maatregel wordt genomen. De R0 van de deltavariant (zo goed als 100% van de varianten in België) wordt geschat tussen 6 en 9. Elke persoon die niet ingeënt werd, zal dus 6 tot 9 andere niet-gevaccineerde personen besmetten als geen enkele maatregel getroffen wordt.

Aangezien het vaccin geen volledige bescherming tegen overdracht biedt, gebruiken we uit veiligheidsoverwegingen een factor 10 ter indicatie. Dat betekent dat alle belangrijkste maatregelen (met uitzondering van de handhygiëne of de maatregelen die door de overheid verplicht blijven (tests, enz.) opgeheven zullen kunnen worden zodra de vaccinatiegraad ≥ 90% bedraagt.

We staan met z’n allen al enorm ver in de strijd tegen dit virus. Laten we samen verder inspanningen leveren om naar een volledig serene situatie terug te keren!