Terugkeer uit een rode zone ?
Actueel 16 september 2020

Terugkeer uit een rode zone ?

Rode zones zijn steden, regio's of landen waar het risico op besmetting door het coronavirus (Covid-19) hoog is. Daarom worden reizigers bij hun terugkeer uit een rode zone behandeld als een 'hoogrisicocontact'. Ze moeten verplicht in quarantaine blijven en getest worden.

Alle actuele informatie over de drie verschillende zones (rood, oranje of groen) en wat je telkens moet doen (afhankelijk van de zone waarnaar je reist) vind je op de site van de FOD Buitenlandse Zaken "COVID-kaart & reisadviezen".

Wat moet ik doen bij terugkeer uit het buitenland?

  1. Het "Passenger Locator Form" invullen

Iedereen die terugkeert  naar België na een verblijf van langer dan 48 uur in het buitenland, moet het "Passenger Locator Form" (Passagier Lokalisatie Formulier) invullen. Dat is een verplichte maatregel die geldt voor alle reizen, ongeacht het transportmiddel.

  1. Verplichte quarantaine en test(en)

Bij terugkeer uit een rode zone waar je langer dan 48 uur hebt verbleven, ben je verplicht om jezelf gedurende 10 dagen in quarantaine te plaatsen!

Bovendien moet je uiterlijk op dag 1 van je terugkeer uit een rode zone een PCR-test laten afnemen. Is het resultaat positief, dan moet je in quarantaine of in isolatie* gaan gedurende 7 dagen.

Is die eerste test echter negatief, dan ben je verplicht om een tweede test te laten uitvoeren ten vroegste op dag 7 na je terugkeer uit een rode zone. Is die tweede test negatief, dan mag de quarantaine onmiddellijk afgebroken worden.

Deze regels worden regelmatig bijgewerkt op basis van de meest recente aanbevelingen van Sciensano op onze affiche "Wat als?".
 

 

Wat is het verschil tussen quarantaine en isolatie?*

QUARANTAINE (mogelijk besmettelijk contact): de werknemer is arbeidsgeschikt, maar mag het huis niet verlaten. Telewerk is mogelijk zolang er geen symptomen zijn.


ISOLATIE (besmettelijk persoon, test positief of symptomen): bovenop de quarantaine dient de werknemer thuis isolatiemaatregelen te nemen om de huisgenoten niet te besmetten. De werknemer is meestal arbeidsongeschikt door symptomen. Telewerk is eventueel mogelijk zolang er geen symptomen zijn.

 

Welke regel geldt  voor grensarbeiders die uit een rode zone komen en in België werken?

Iedere persoon die in België werkt en die langer dan 48 uur in een rode zone heeft verbleven, is onderworpen aan de Belgische regels in verband met quarantaine en testing bij de terugkeer naar het werk in België.

Let op: de aanwezigheid van die persoon op de werkplaats wordt enkel toegelaten door de Belgische overheden indien die aanwezigheid noodzakelijk en onmisbaar is voor de goede werking van het bedrijf.

 

Bronnen: